• Vätterhem

Nu inventeras alla träd på Vätterhem

Miljö Hållbarhet | Centrum | Österängen | Öxnehaga | Råslätt | 2023-04-04

Med en GPS-sändare på huvudet, en iPad i ena handen och en måttstock i den andra hittar vi Vätterhems trädgårdsmästare på City, Stefan Claesson, bland stammar och grenar på en innergård på Lovisagatan, Gräshagen. I ett nytt projekt så inventerar vi alla träd som finns på Vätterhems mark och för in dem digitalt i kartan, berättar Stefan med huvudet inkilat mellan två grenar på en prydnadsapel.

Att skapa en trädöverblick på respektive område är i sig inget nytt. Det har gjorts analogt på lite olika sätt och efter lite olika ambition.
– Då framförallt i skötselsyfte. När vi nu samordnar detta för alla områden och gör det digitalt får vi ett mer levande och uppdaterat underlag. Både för skötsel där till exempel en förvaltare kan gå in och se exakt status på träden och eventuella förslag på åtgärder när jag åker härifrån idag. Men också för mer dokumenterande och framåtsyftande projekt; för vi in värdena från vår inventering i programmet Itree till exempel så kan vi beräkna trädens ekosystemtjänster, d v s hur träden påverkar och förbättrar de boendes livsvillkor.

Hur mycket kol binder trädet? Hur mycket vatten fördröjer det vid skyfall, hur mycket partiklar det kan fånga o s v. På sikt är de här värdena intressanta att räkna med, berättar Stefan Claesson.

Flera tusen träd totalt
Varje träd platsbestäms med GPS, planteringsår och art läggs in. Sedan mäter Stefan stamdiameter och kronans bredd och trädets höjd.
– Jag gör även noteringar om trädet har någon skada, som här där stammen har skadats vid någon gräsklippning bakåt i tiden, berättar Stefan och tar en bild på skadan som direkt hamnar i appen.

Ungefär hur många träd tror du att det kommer att sluta på totalt?
– Ojojoj, svår fråga. Tittar jag på Strandängen och City som jag snart är klar med landar det på 400–500 träd. Från stora ekar till små fruktträd. Hela Vätterhem? Jag gissar att Råslätt har över 1 000. Österängen och Öxnehaga har också mycket. Garanterat flera tusen träd. När vi är klara med det här kommer vi veta exakt. Alltså inte cirka så eller så – utan på trädet exakt. Ganska häftigt.

»Tittar jag på Strandängen och City som jag snart är klar med landar det på 400–500 träd. Från stora ekar till små fruktträd.«

Blommande och bärande
Finns det några speciella trädslag som dominerar?
– Det är lite intressant – för det hänger ofta ihop med byggår på fastigheterna. Under 1960–1970-tal var det populärt att plantera lind och rönn fastighetsnära. Så det lever i hög grad kvar i våra områden. Ullungrönn är vanligt vid de fastigheter som har uppförts under tidigt 2000-tal och nu på senare år är ju trenden tydlig mot blommande och bärande växter, körsbärsträd har varit väldigt poppis det senaste till exempel.

Förutom den grundläggande kartläggningen som genomförs nu medger digitalisering att trädinventeringen kan hållas ständigt uppdaterad.
– När något planteras nytt eller tas bort är det bara att logga det i appen som hela tiden kommer av vara levande och aktuell. För funktionerna i till exempel Itree behöver vi sedan gå över hela beståndet sådär vart femte år för att få aktuella siffror.

Samtidigt som vi har pratat om inventeringen är gården på Lovisagatan färdiginventerad och införd i appen.
– Går jag eller till exempel förvaltaren in i kartan här kan vi klicka upp som ett litet faktablad för vart och ett av träden här. Med bilder och beskrivningar. Och som du ser är GPS-punkten väldigt exakt – diffar maximalt 25 centimeter. Så träffbilden och noggrannheten är hög.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading