• Vätterhem

Naturen tar över på Österängen

Områdesnytt | Österängen | 2019-07-12

Österängens Konsthall samverkar med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och Vätterhem i ett projekt finansierat av Statens Konstråd. Projektet handlar om att undersöka Österängen och det närliggande  biosfärområdets biologiska och sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv. Som metod kommer offentliga permanenta och semi-permanenta gestaltningar att användas. Just nu pågår arbetet med att välja ut deltagande konstnärer. Våra hyresgäster på Österängen kommer att bjudas in till olika aktiviteter inom projektet.

Håll utkik på konsthallens hemsida osterangenskonsthall.se 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading