• Vätterhem

Mr Öxnehaga hyllar lagarbetet

Områdesnytt | Öxnehaga | 2017-05-22

– Det finns så otroligt många härliga människor som jag har fått möta genom mitt jobb. Ett sådant nätverk som jag har byggt upp. Det kommer jag såklart att sakna, säger Hans Widell, Vätterhems områdeschef, som i sommar går i pension efter att ha jobbat för Vätterhem i över 30 år. – Jag är stolt över att fått vara en del i det team som genom åren format våra olika områden.

1985 är året som Kikki Danielsson vinner melodifestivalen med låten Bra Vibrationer, Ronald Reagan svär presidenteden för andra gången. Filmerna Terminator, Tillbaka till framtiden och Mitt liv som hund har premiär. Det är också året som Hans Widell tillträder som områdeschef på Råslätt.
– Formellt började jag på Vätterhem 1 januari 1985. Fast egentligen skulle man kunna säga att jag varit i ytterkanterna sedan 1978. Då fick jag jobb inom Jönköpings kommun med ett barnprojekt. En satsning som skulle aktivera barn och föräldrar i verksamhet på Råslätt. Det utvecklades bland annat till öppen förskola och Idélandet. Vätterhem var med och finansierade projektet, berättar han.

Stärka området
Utbildad fritidsledare passade det Hans perfekt. Och när sedan Vätterhem sökte områdeschef med andra specialiteter än byggnadsteknik såg Hans sin chans.
– Jag hade lite nya infallsvinklar med mitt perspektiv av att se till helheten - inte bara byggnaderna och förvaltningen av hus utan också inkludera alla boende.
Hans fick ansvar för norra delen av Råslätt.
– Det var en spännande tid. När jag kom dit fanns omkring 2.600 lägenheter. 450 av dessa stod tomma. Vi jobbade därför hårt för att stärka Råslätt och göra det attraktivt.
Råslätts alla gårdar byggdes om. Hyresgästerna skulle vara delaktiga. Husträffar arrangerades.
– Visst stärktes området. Och de boende fick mer inflytande och kunde vara med och påverka.

Vätterhemsprägel på Öxnehaga
1992 bytte Hans arbetsplats och blev områdeschef i City.
– Där blev karaktären mer teknisk förvaltning. Men också det en spännande tid med bland annat nybyggnation av Jeriko (Västra Torget) och de första kvarteren på Kålgården.
I maj 1999 förvärvar Vätterhem Öxnehagahem.
– Jag fick frågan om att anta utmaningen att sätta Vätterhemsprägel på området. Och jag tog den.
Vätterhemsprägel? Vad innebär det?
– Så mycket mer än att förvalta bostäder. Vi ska se till helhet, jobba med stadsdelsutveckling, engagera oss i människor, organisationer och föreningar.
Öxnehaga stod inför stora utmaningar. Inte minst att 200 lägenheter stod tomma.
– Konjunkturen vände och så kom Vätterhem in med trygghet så vi fyllde faktiskt området ganska snabbt.

Variation och utveckling
Hans återkommer flera gånger under vårt samtal till helheten; skolor, vårdcentrum, centrum, föreningar. Allt hänger ihop.
– Under de här 17 åren har det hela tiden skett en utveckling till det positiva på Öxnehaga. Utmaningarna saknas absolut inte. Men vi har idag en fungerande organisation för drift och underhåll. Området har en prisvärd hyra och en hög kundnöjdhet bland hyresgästerna.
Vad har Vätterhem betytt för dig?
– När jag började 1985 kunde jag aldrig tro att jag skulle jobba här till min pension. Att jag stannat kvar beror mycket på att jag har kunnat utvecklas, jag har gjort en karriär inom företaget. Och det har alltid varit en bra arbetsplats - omväxlande och utmanande. Från vattenläckor till personalfrågor, från yttre skötsel till sociala saker att ta tag i.
Vad har du betytt för Vätterhem?
– När jag anställdes 1985 var företaget ute efter en kompetens som man inte riktigt hade. Ett slags övergripande tänk av förvaltning, hyresgäst, sociala frågor, föreningsliv. Jag var inte en fastighetsingenjör. Jag var ju fritidsledare… Tror att det perspektivet, min styrka att jobba med helheten i området är viktig. Jag är sedan glad över att vi lyckats skapa ett team här på Öxnehaga med god drift och nöjda medarbetare. Vi har en härlig teamkänsla.

»Vätterhemsprägel, vad innebär det? – Så mycket mer än att förvalta bostäder. Vi ska se till helhet, jobba med stadsdelsutveckling, engagera oss i män niskor, organisationer och föreningar.«

Idé blir verklighet
Vad har varit roligast?
– Att möta alla människor. Det roliga är att ha en idé, gruppen formulerar en målsättning och man ser att den bär.
När man ser att den galna idén går i hamn. Medarbetare som ges större ansvar och tar det. Det är stort att uppleva. I en stor grupp finns det olika styrkor - och svagheter. Att få en bra mix där alla ger järnet.
Vad har varit kämpigast?
– När du är chef måste du både säga ja och nej. Det senare kan vara tufft ibland. Du blir ifrågasatt, utsatt. Prioriterar jag rätt?
Vilka har varit de största utmaningarna?
– På senare år att få ordning på Öxnehaga affärscentrum. Där har jag inte nått fram riktig så långt som jag skulle vilja. Men det ger å andra sidan fina möjligheter för min efterträdare. Ska hela området leva, som en stadsdel, måste centrumområdet fungera. Ett svagt affärscentrum innebär färre vuxna som rör sig där. Då blir torgytorna ungdomarnas plats. Ingen åldersintegration. Inte bra.

Resa och fotografera
Vilket råd ger du till din efterträdare?
– Lyssna på både medarbetare och hyresgäster. Var lyhörd och ta allas åsikter på allvar. »Livet är som att köra bil - det finns en anledning till att vindrutan är större än backspegeln. Se framåt.«
Vad ska du göra nu?
– Jag gillar att fotografera och jag gillar att vara ute i skog och mark. Så dessa intressen hoppas jag får mer tid för. Sommarstugan i Stockholms skärgård får nog fler besök också. Sedan vill jag resa. Det finns mycket som jag vill göra. Det känns faktiskt bra, jag tror att det är bra att det kommer nya ögon på området. Det ska bli skönt med en sommar där jag kan vara mer
fri. När inte telefonen ringer hela tiden, säger Hans.
Han tystnar, tänker en stund innan han lägger till:
– Men jag kommer nog allt sakna de där samtalen också…

Visste du att: Hans är pappa till Vätterhems slogan Hem för livet.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading