• Vätterhem

Med Hand till Hand vill Khadra öka tryggheten

Integration Hållbarhet | Öxnehaga | Österängen | Råslätt | 2021-03-08

Kvicksilvret letar sig ner åt tvåsiffrigt. Över torget på Öxnehaga drar några skolungdomar axlarna extra högt upp och det knarrar om deras steg i den sträva snön på väg mot dagens första lektion. – Det är för dem, våra barn, som jag tog initiativet till Hand till Hand, säger Khadra Abyan.

Samtidigt som vi går en promenad runt området backar vi bandet till hösten 2019. Det sker en skjutning på Öxnehaga där en ung pojke skadas.
– Jag hade redan innan den händelsen startat Hand till hand, men i alla möten som följde efter skjutningen ökade intresset för initiativet. Fler förstod att vi alla måste hjälpa till för att skapa trygghet. Vi vuxna måste kliva fram.
Utgångspunkten för kvinnoföreningen är att skapa en samlingsplats för kvinnor och barn där gemenskap står i fokus.
– En viktig inriktning är att stärka föräldraskapet. Många som kommer till Sverige vet inte vad det innebär att vara förälder här, vilka regler som finns och hur föräldrarollen faktiskt skiljer sig från hemlandet, säger Khadra.
– Att riva språkbarriärer är en annan viktig del. Vi ska hjälpa varandra att förstå.

Fina möten
Totalt har föreningen idag runt 40 betalande medlemmar. Men följarna är dubbelt fler.
– Vi har en grupp om 12 personer som regelbundet kvällsvandrar på Öxnehaga, Råslätt och Österängen. Där kan vi såklart alltid bli fler. För det är en viktig insats att vara ute som vuxen bland våra fina ungdomar. Det är viktiga möten som vi har och vi blir så väl mottagna när vi kommer i våra västar, berättar Khadra.
Representanter från föreningen är sedan med i områdesmöten. Dialogen med skola och förskola sker också  regelbundet.
– Det är en annan viktig nyckel – att få information från viktiga samhällsaktörer och sedan sprida den vidare.

Ställt om till digitalt
När Coronan slog till fick föreningen ställa om.
– Vi spred snabbt information om vikten av att hålla avstånd, vara rädda om våra äldre och att inte besöka varandra. Vi skapade nätverk för att hjälpa till att handla. Var det någon som vi visste var ensam kontaktade vi dem och frågade hur vi kunde hjälpa till.
Föreläsningar som normalt är en stor del av föreningens verksamhet blev digitala.
– Och det har fungerat bra. Vi har haft digitala träffar för att stärka föräldraskapet. För barn har vi bland annat haft mycket uppskattade föreläsningar om hur du är en bra kompis. Responsen har varit så fin och vi får hela tiden frågor om när blir nästa, när blir nästa? Det motiverar att jobba vidare, säger Khadra.

Föreningsutveckling stärker
Khadra har själv bott på Öxnehaga i snart 16 år. Motivationen och engagemanget bottnar där.
– Jag har alltid gillat att jobba ideellt för att hjälpa. Vi måste alla hjälpa varandra om vi ska ha ett lugnt och tryggt samhälle. Det finns inget annat sätt. Äldre och yngre, kvinnor och män, olika nationaliteter. Tillsammans är nyckeln.

Hur kommer Hand till Hand utvecklas nu?
– Vi kommer att fortsätta fokusera på föräldraskapet. Sedan är alla vi som driver föreningen nya i styrelsearbete så att lära sig föreningsliv, skapa stadgar, ta del av ledarutbildning är en annan viktig del. Det skapar ett nätverk som blir värdefullt. Vi har bland annat haft god hjälp av Maria Carelli-Martinsson på Vätterhem, Matilda Larsson på NBV och Caroline Fronér på Jönköpings kommun för att stärkas i de här delarna, berättar Khadra.

Hur gör jag om jag känner att jag vill vara en del av Hand till Hand?
– Kontakta oss! Alla behövs. Information finns bland annat i broschyrer på Vårdcentralerna och Vätterhems förvaltningskontor. Kolla också vår Facebooksida Hand till Hand där du hittar kontaktuppgifter.
Vår promenad tar oss tillbaka till där vi började. Öxnehaga centrum. Fortfarande råkallt. Men värmen från Khadras engagemang är tydlig.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading