• Vätterhem

Många vill minska sin miljöpåverkan

Hyresgäster och personal engagerade sig

Hållbarhet Miljö | 2017-03-29

Under vecka 12 uppmärksammade Vätterhem Vattendagen och Earth Hour genom att sätta upp affischer på förvaltningskontoren där våra hyresgäster fick säga hur de vill minska sin miljöpåverkan. Totalt 158 st märken sattes upp där varje märke representerar en åtgärd för att minska sin miljöpåverkan.

Det var en interaktiv affisch som satte upp på respektive förvaltningsreception respektive på huvudkontoret där hyresgästerna kunde sätta en liten klisterlapp på de aktiviteter där de ville mina sin påverkan. 

Många engagerade sig genom att markera områden där de vill minska sin påverkan. Vätterhem hade tagit fram 12 olika aktiviteter som privatpersoner kan göra för att minska sin miljöpåverkan genom att spara på vatten, el eller båda två. Flest kunde ställa sig bakom att inte borsta tänderna under rinnande vatten, återvinna sitt matavfall, inte hälla ut kaffe i onödan, duscha kortare och alltid tvätta fulla maskiner.

Vi tackar för engagemanget och uppmanar er att fortsätta jobba för er att minska er miljöpåverkan, både gällande vattenanvändning och el-användning, men självfallet även på andra sätt. 

  

 

Så här såg uppdelningen på märken ut mellan de olika aktiviteterna:

Duscha kortare - 8 st
Stäng av kranen när du borstar tänderna - 19 st
Återvinn ditt matavfall - 43 st
Stäng av apparater som står på Standby - 9 st
Återvinn dina kläder - 10 st
Tvätta alltid fulla maskiner - 14 st
Håll rätt temperatur i kyl och frys - 10 st
Använd eftervärmen på platta och ugn - 6 st
Minska på köttkonsumtionen - 11 st
Häll inte ut kaffe i onödan - 12 st
Vädra kort och intensivt - 8 st
Ställ inte möbler framför element - 8 st

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading