• Vätterhem

Lokalhyresgäst - stöd att få under corona-krisen

Vätterhem informerar Lokaler | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2021-03-04

Regeringen har tagit fram flera stödåtgärder för dig som företagare, med anledning av covid-19.

Omställningsstöd
Ett beslut som är taget är en förlängning av omställningsstödet för perioden augusti 2020-februari 2021. Stödet kan sökas av företag med minskad omsättning jämfört med motsvarande månader 2019. 

Stödet kan sökas från 25 februari till 30 april 2021 och är ett så kallat direktstöd som söks av lokalhyresgästen själv. Detta ska hjälpa till att täcka fasta kostnader, primärt hyreskostnader.

Permitteringsstöd
Korttidsarbete kan användas när du som näringsidkare drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av t.ex. en pandemi. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Hyresreducering
Beslut om nya hyresstöd tas formellt av Riksdagen senare i vår.

Tillvaxtverket.se erbjuder samlad information om insatser för att möta coronakrisen.

Även regeringen.se sammanfattar aktuella stöd att tillgå.

 

Coronarestriktioner som gäller från och med 1 mars

  • Öppettider begränsas på serveringsställen och restauranger som nu behöver stänga kl. 20.30 oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsätta leverera mat för avhämtning eller hemleverans.

  • För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats, såsom gallerior och köpcentrum, gäller att antal besökare i ett sällskap endast får vara 1 person om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer.

  • Butiker ska uppmana människor att handla ensamma. Barn och andra personer som behöver stöd är undantagna.

  • Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort.

  • På arbetsplatserna ska så många som möjligt jobba hemifrån. Arbetsgivarna ska också begränsa antalet personer i fikarum och konferensrum.

  • Folkhälsomyndigheten kommer att besluta om ytterligare begränsningar av hur många personer som får vistas i butiker, gallerior och gym. Hur det ska utformas är ännu oklart.

  • Folkhälsomyndigheten arbetar också med att skärpa reglerna för idrotten. Länsstyrelsen har rätt att stänga ett gym om de under sina inspektioner upptäcker trängsel.

  • Res inte om det inte kan ske smittsäkert. Det finns ingen generell reseavrådan inom landet, men kan man inte hålla avstånd under såväl resan som vid resmålet bör man stanna hemma. Bussar och tåg som kör längre än 15 mil får bara vara halvfulla. Kollektivtrafiken ska generellt undvikas. I rusningstid, alltså vardagar 7-9 och 16-18 bör man använda munskydd enligt de nationella rekommendationerna.


Källa: Regeringen och Folkhälsomyndigheten

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading