• Vätterhem

Ljusare tider i Råslätts parker

Områdesnytt | Råslätt | 2021-03-29

I syfte att öka tryggheten och mysfaktorn belyser Vätterhem två av Råslätts parker. De utvalda platserna var tidigare mörka och outnyttjade men tack vare belysning, bänkar och planteringar ska fler lockas hit.

Två pop-up parker blir till
Tanken är att skapa en mysig och trygg känsla för såväl hyresgäster, besökare och andra som rör sig i parkerna runt Havsörnsgatan. Platserna som nu ljusdekorerats har tidigare upplevts mörka och öde. Därav uppkom idén att med hjälp av ljusdesign skapa en trevligare och tryggare atmosfär. Installationen kommer att sitta uppe åtminstone två år och under våren planerar Råslätts förvaltningskontor även för bland annat bänkar och blomplanteringar för att skapa ytterligare parkkänsla.

Lysande initiativ
Tillsammans med en extern ljuskonsult har Sibel Akdogan, uppvuxen och bosatt på Råslätt, fått i uppdrag att planera och genomföra projektet. Sibel har förutom sitt stora engagemang i Råslätts dansskola Mix Dancers Academy även varit en av projektledarna under SommarKRAFT 2020.

»Vi ville på ett kreativt, snyggt och hållbart sätt belysa platser i våra områden, berättar Sibel Akdogan Vätterhem«

En av många trygghetsåtgärder
Ljusinstallationen som omfattas av 110 energisnåla lampor är bara en av de trygghetsåtgärder som sker på Råslätt just nu. Gångstråk har rensats från växtlighet, övervakningskameror har installerats, trygghetsvandringar samt översyn av gatubelysning har genomförts. Förra årets kundundersökning visar att belysning på gården och nära huset är en av de frågorna där index ökar allra mest vilket även indikerar att detta är en mycket uppskattad och efterfrågad åtgärd enligt hyresgästerna.