• Vätterhem

Kvalitetsåret 2018

Vätterhem informerar | 2018-01-08

Att utveckla företag handlar om att vara i rörelse och att riktningen är rätt. Det ska kännas att man är på rätt kurs. Med tanke på alla myndighetskrav, lagkrav, ägarstyrning, certifieringar, verksamhetssystem, nya IT-lösningar, mötesstruktur så är det inte konstigt att många bolag tappar fart eller tappar det där rätta kundfokuset. Förr, på 1980- och 1990-talet gällde att sätta kunden i centrum. Punkt slut. Men detta håller på att förloras på grund av all digitalisering, IT-system, appar, uppdateringar osv som fokuserar på tekniken och interna lösningar istället för användarvänligheten. Det är så man förlorar ändamålet med verksamheten eller själva grunduppdraget. En ledare som inte styrs av integritet, övertygelse eller kundfrågor är illa ute.

Hos Vätterhem är det fortsatt hyresgästerna i första rummet. Allt annat är underordnat och kommer som steg efter detta. Vi har ett bra tempo och går sällan upp och maxar eftersom alla ska med samt att vi också har mycket lagkrav kring vår verksamhet som ska integreras. Varje medarbetare har unika talanger, specifika egenskaper som det gäller att tillvarata för att kunna bygga rätt team och rätt arbetsmiljö. Sådant hantverk tar tid.

Vätterhem styrs av en fastställd företagsplan som sträcker sig mellan 2016-2023. Verksamheten är målstyrd och vi mäter sex målsättningar varje år genom externa företag och officiell statistisk som publiceras. Målen är konkreta, mätbara och ytterst tuffa att uppnå. Vi har ökat i fem av sex målområden och har gjort ett riktigt bra 2017. Betyget blir VG enligt min mening. 

Utöver att fokusera på våra mål skapar vi varje år ett tema, ett grundackord som ytterligare ska sammanfoga våra åtgärder så att kraften blir ännu större i det som presteras. 2016 var temat utvecklingsåret, förra året var det samarbets- och jubileumsåret och i år är det alltså kvalitetsåret.

Kvalitet handlar om ständiga förbättringar, att överträffa förväntningar och skapa saker som håller över lång tid. Det ska dessutom vara prisvärd kvalitet som flertalet har råd att betala för.

När vi betonar kvalitet detta år betonar vi kvaliteten i våra processer, våra rutiner och struktur ska ha en hög kvalitet. Under varje ledningsgruppsmöte kommer vi att diskutera och fokusera på en kritisk process per tillfälle. En arbetsgrupp tillsätts för att utveckla processen ett steg till. Att lista förloppet där hyresgästen är slutmålet ger många aha-upplevelser. Vad vi gör och hur det görs på brukar avslöja många insikter om förbättringar. Vi ska även definiera nya processer som går på tvären över organisationen som exempelvis hur vi ska stärka sysselsättningen i våra stadsdelar. Hur ser en sådan process ut?

Vi ska certifiera oss inom arbetsmiljö och därmed får vi en trippelcertifiering som innefattar att vi har ISO 9001, 14 001 och 45 001. Dessa system ska vara enkla, levande och hela tiden förbättra vår verksamhet i samverkan med alla medarbetare. De ska bygga på behov i verksamheten, något som behövs och underlättar vardagen. Systemen infördes 2015 och granskas av externa och interna revisorer under hela året.

Tommy, vår vice VD och jag kommer att förflytta vår arbetsplats till vår förvaltning en dag i veckan från och med detta år. På detta sätt ska vi vara synliga och tillgängliga för att fånga upp goda idéer som kan förflytta verksamheten ännu mer. Förhoppningsvis ger detta ny input och kan stärka vissa rutiner.

Vår fastlagdabudget för 2018 är mycket stark. Vi räknar med ett resultat på minst 90 mkr trots stora extrasatsningar på underhåll, hållbarhet och marknadsföring. Däremot ska vi inte göra några nya saker utöver att genomföra den beslutade budgeten. Vi ska konsekvent följa planen och samverka våra åtgärder för att stärka kvaliteten ytterligare 2018.

Vi kommer att jobba igenom både hyresgäst-och medarbetarundersökningen som vi genomför varje år under hela verksamhetsåret. Där de prioriterade uppgifterna ska utföras och stärka helheten.

Vi fortsätter utbildning och kompetensutveckling. Alla förvaltare erbjuds förstärkt ledarskapsutbildning och vi ska sjösätta en reparationsutbildning samt utveckla chefsgruppen och HR-forumet. I år avslutas en ledarskaps-utbildning från Handelshögskolan som alla i ledningsgruppen genomgått. Vi har tagit fram ett grunddokument kring kvalitetsåret 2018, där alla tankar och åtgärder finns samlade som ska presenteras för hela organisationen.

När man jobbar med en hög grad av kvalitet i olika arbetsuppgifter så är det som om tiden bara försvinner. Det är en skön känsla att både lära sig nytt och absorberas av det man håller på med. Denna känsla är lika för alla som går in hårt för att lära sig mer av något. Är man bered att göra detta jobb så kommer kvaliteten som ett brev på posten, som man sa förr.

Thjorbjörn Hammerth - Vätterhem

Skrivet av: Thjorbjörn Hammerth