• Vätterhem

Krafttag mot olaglig körning på Öxnehaga

Områdesnytt | Öxnehaga | 2017-07-24

En arbetsgrupp med bland annat Polisen, Vätterhem, Räddningstjänsten, Stadsbyggnadskontoret, Hyresgästföreningen har bildats. En rad åtgärder ska vidtas för att förhindra bilkörningen men också för att göra trafikmiljön runt områdets skolor säkrare.

Ett flertal aktörer med Vätterhem, Polisen och Jönköpings kommun i bräschen tar nu gemensamt krafttag för att motverka olaglig bilkörning inne på Öxnehagas gång- och cykelvägar.
Det är de boende, allmänhet och skolpersonal som slagit larm om olaglig bilkörning inne på Öxnehagas område. Det handlar dels om skjutsande föräldrar som tar smitvägar för att komma snabbare fram till förskola och skola i samband med hämta- och lämna. Men det handlar också om boende i området som använder gång och cykelvägarna som transportvägar. Något som inte bara är olagligt utan även livsfarligt för gående och cyklister.

Säkrare trafikmiljö
Närpolisen har genomfört ett antal kontroller och diskussioner har förts med föräldrar i samband med föräldramöten, men trots det har inte den olagliga körningen minskat. Sedan en tid tillbaka har därför en arbetsgrupp med bland annat Polisen, Vätterhem, Räddningstjänsten, Stadsbyggnadskontoret, Hyresgästföreningen bildats. Tillsammans har man kommit överens om en rad åtgärder för att förhindra bilkörningen men också att göra trafikmiljön runt områdets skolor säkrare.

Bommar vid förskolorna
Bland annat har Stadsbyggnadskontoret genomfört en översyn av området och förtydligat skyltningen, vilket medför att polisen i större utsträckning kan bötfälla och beivra trafikbrott. Vätterhem kommer att sätta upp ett antal trafikhinder/bommar i anslutning till sidoområden för att förhindra att bilister tar sig in på gång och cykelvägarna. Man kommer också att sätta upp bommar/trafikhinder i anslutning till Oxhagsskolan och Kohagens förskola.

I samband med skolstarten i mitten av augusti kommer media att bjudas in till en pressträff. Skolan kommer också att informera föräldrar. Vätterhem och Hyresgästföreningen kommer att sprida information till sina hyresgäster via sina kanaler. Polisen kommer att genomföra ett antal kontroller i området i samband med skolstarten.

 

Foto: Glenn Viksen, Johnér

Hans Widell - Vätterhem

Skrivet av: Hans Widell

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading