• Vätterhem

Konstverk för skalbaggar invigt på Österängen

Områdesnytt | Österängen | 2019-10-16

På torsdagen den 26 september invigdes det första konstverket i projektet “Naturen tar över” på Österängen. Nu står konstnären Katarina Vallbos “Mulmholkar” utmed en gång- och cykelväg och väntar på att insekterna ska flytta in.

- Jag ville göra något som både skulle ha en konkret positiv effekt för någon eller några arter, samtidigt som ett konstverk per definition är adresserat till mina artfränder, människorna, säger Katarina Vallbo, konstnär verksam i Hullaryd utanför Aneby.

Konstverket “Mulmholkar” består av fyra skulpturer i ekträ. De två lite högre och resligare skulpturerna, som under invigningen fylldes med mulm; en blandning av lövträspån och gamla löv, av landshövding Helena Jonsson, kommer att kunna fungera som boplats för både fåglar och insekter som till exempel skalbaggar. De två lite mindre skulpturerna är ihåliga och fungerar som meditatationsplatser för människor.

- Mitt verk handlar om olika cykler – människans och naturens. Det går att sitta där och vänta. Vänta in de organismer som har en annan livscykel, ett annat perspektiv än det mänskliga.

“Naturen tar över” drivs av Österängens Konsthall och Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och finansieras av Statens Konstråd och Vätterhem. Tanken bakom projektet är att sammanföra kompetensen hos ett antal svenska och internationella konstnärer med kompetensen och biologisk mångfald som finns i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Bland annat bjöds alla konstnärer in till biosfärområdet i våras för en exkursion i skog och mark med biologen Claes Hellsten som guide. Projektet ska resultera i ett antal offentliga gestaltningar på Österängen, och nu är alltså det första verket på plats.

Johanna Linder är verksamhetschef på Österängens Konsthall och är mycket nöjd med resultatet så här långt.
- Det är ett otroligt spännande samarbete där alla parter lär sig av varandra. Och det här konstverket manifesterar projektets själ på ett väldigt fint sätt - vårt behov av konst som uppmanar till eftertanke och hur djurens och naturens överlevnad så tätt hänger ihop med vår egen.

Under nästa sommar kommer de sju andra konstverken i projektet att uppföras - några av dem kommer att arbetas fram tillsammans med boende på Österängen.

Text: Österängens konsthall

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading