• Vätterhem

Komplettering med djupbehållare på Råslätt

Renovering och utveckling | Råslätt | 2018-07-24

Vi håller på att se över de restavfallskärl som står i våra miljöhus.
I vissa har vi så många som 11 stycken 600 liters kärl, vilket gör det till en dålig arbetsmiljö för våra bovärdar som ska hantera dem.
Vissa miljöhus kommer därför att kompletteras med en eller två djupbehållare, så kallad molok som man kastar sitt restavfall i.

 

Annika Vikström - Vätterhem

Skrivet av: Annika Vikström