• Vätterhem

Kan naturen hjälpa oss i ett förändrat klimat?

Miljö Hållbarhet | 2018-11-06

Sommaren 2018 var extremt varm och betydligt torrare än vi är vana vid. Däremot menar klimatforskare att detta är det nya normala. Förutom varma och torra somrar kan vi vänta oss fler och kraftiga skyfall och mildare vintrar.

Det här kommer öka risken både för torka under de varma perioderna och översvämningar när det kommer kraftiga regn på torr jord. Allt detta påverkar också våra byggnader. När vi bygger hus och utvecklar stadsdelar som ska klara sig i 100 år måste vi anpassa dem för det här förändrade klimatet.

Som en del av länets klimatvecka anordnade Vätterhem därför tillsammans med andra bostadsbolag en konferens där ett sextiotal deltagare fick lära sig mer om hur naturens funktioner kan hjälpa oss anpassa våra fastigheter till de nya förhållandena.

 

»När vi bygger hus och utvecklar stadsdelar som ska klara sig i 100 år måste vi anpassa dem för det förändrade klimatet«

När naturens funktioner hjälper människor brukar det kallas ekosystemtjänster. Under konferensen fick vi lära oss hur vi kan bygga in dem i våra hus och bostadsområden. Gröna tak är inte bara trevliga att se på utan bidrar till biologisk mångfald, minskar buller och hjälper till att fördröja flöden i avloppssystemen vid stora regnmängder. Att ersätta vissa hårdgjorda ytor med exempelvis gräsarmering, motverkar översvämning och sänker temperaturen varma dagar. Nedgrävda rör kan samla vatten och tjäna till bevattning under torrare perioder. Träd ger svalka och rätt jordblandningar kan anpassas till att stå emot torka på ett bättre sätt.

Efter konferensen hade deltagarna ökade kunskaper i hur viktigt det är med just såna här ekosystemtjänster, och en massa inspiration till framtida bygg­- och renoveringsprojekt!

Rickard Thil - Vätterhem

Skrivet av: Rickard Thil