• Vätterhem

Jonas + Christer = nytt team för att stärka centrumutvecklingen

Medarbetare | 2018-12-21

–För att utveckla en stadsdel krävs att alla delar drar åt samma håll; bostäder, kommersiella lokaler, offentlig service. Stadsdelar att leva i, jobba i, handla i. Det är utgångspunkten när vi nu tar våra affärslokaler till nästa nivå, säger lokalutvecklare Christer Eidefjäll och pekar på personen som sitter bredvid honom. Jonas Ahlstedt, nyanställd som lokalutvecklare och en bidragande faktor till att Vätterhem nu satsar strategiskt för att stärka centrumutvecklingen.

– Jag kommer att fokusera på Österängen och Öxnehaga medan Christer tar Råslätt och City. Givetvis överlappar vi varandra mycket och hugger i där det behövs, säger Jonas.
Han har flyttat tillbaka till Jönköping sedan några månader tillbaka efter att ha bott i Göteborg i många år.
– Där har jag jobbat med att utveckla fastigheter. Både i traditionell mening med byggnader, men senast med Botaniska trädgården, berättar han.
När flyttlasset gick tillbaka till Jönköping såg Vätterhem möjlighet att få in värdefull kompetens.
–För mig som jobbat länge med affärslokaler på Vätterhem känns det fantastiskt att nu få göra detta som ett team. Det kommer att ge resultat för
alla våra affärshyresgäster, säger Christer.

CAFÉ EFTERFRÅGAS
Vi sitter i centrumvimlet på Österängen centrum. Här lockar Willys, Fiskboden, Konsthallen, Frukt & Grönt, Intense Gym, Bibliotek och Blomsterhandel med flera en bred skara besökare.
– Samlingsplatser. Mötesplatser. Handelsplatser. En god centrummiljö erbjuder allt detta, säger Christer.
– Österängen är på många sätt ett bra exempel där Willys drar mycket folk och många specialaffärer och service växer upp runtomkring. Här letar vi nu aktivt efter någon som vill driva café i centrum, det saknas, säger Jonas.
– På Öxnehaga är ju centrum inte riktigt samma mötesplats. Där ser vi utvecklingspotential i att förstärka handeln. Vi ser också att de åtgärder som gjorts för att öka tryggheten i centrum fallit väl ut, berättar Christer.

 

 

"Samlingsplatser. Mötesplatser. Handelsplatser. En god centrummiljö erbjuder allt detta"

CENTRUMDIGITALISERING
På Råslätt händer mycket i samband med att nya lokaler byggs för vårdcentralen och folktandvården.
– Det frigör lokaler som vi kan göra annat av. Men det är också ett intressant exempel på hur vi samverkar med andra aktörer, i detta fall Region Jönköping som bygger Vårdcentralen, för gemensam utveckling. Annars har fokus på Råslätt på senare år varit att göra centrum till en portal in mot stadsdelen. Ett nytt skyltprogram har bidragit till den känslan.
– Satsningen med fritt wifi i centrum ska ju också nämnas. Digitalisering av centrummiljöerna är en naturlig utvecklingsriktning.

FÖRDUBBLAD KRAFT
I City riktas just nu fokus på service- och affärsutbud på Strandängen.
– Där ligger utmaningen i att skapa en stadsdel där du kan bo, arbeta och handla. Bostäderna är ju redan igång. Nu ska affärsytorna för kommersiell och offentlig service komma igång också, säger Christer. När vi får ihop mixen får vi affärsverksamheter som blir lönsamma och de boende upplever att den service de vill ha nära finns, säger Jonas Ahlstedt.
– Nu kan vi med fördubblad kraft jobba för det. Mycket inspirerande, säger Christer Eidefjäll

 

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading