• Vätterhem

Johan är hela kommunens dataskyddsombud

Vätterhem informerar | 2018-12-21

25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Med det kom också kravet på att organisationer som hanterar personuppgifter är skyldiga att ha ett dataskyddsombud. – Jag är sedan dess dataskyddsombud för bland andra Vätterhem. Men också för kommunens övriga förvaltningar, övriga kommunala bolag och genom kommunal samverkan även för Habo och Mullsjö kommun, berättar Johan Isaksson. Rollen innebär bland annat att kontrollera att lagar och regler följs. – Men också att utbilda personal, se till att det görs konsekvensanalyser för nya projekt och vara kontaktperson för allmänheten.

Johan är i grunden jurist med specialitet statliga myndigheter.
– Jag har jobbat mycket med rättighetslagstiftning och säkerhetsfrågor.
2017 blev jag statsjurist på Jönköpings kommun och precis i den vevan började GDPR komma på tapeten på allvar.
Det blev en naturlig övergång till dataskyddsombudsrollen, säger han.
Den nya förordningen anger att den som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.
– Tidigare fanns personuppgiftsombud som till viss del gjorde samma sak. Det ställs dock lite högre krav på kompetens och självständighet när det kommer till dataskyddsombud. Du ska ha en viss utbildningsnivå och du ska inte kunna hamna i jävsituationer och granska »dig själv«.


FRÅN FÖRÄNDRING TILL FÖRVALTNING
Johan beskriver olika faser i arbetsuppgifterna från i våras och tills nu.
– Inledningsvis innan förordningen trädde i kraft var det mycket hur organisationerna skulle hantera underleverantörer. Sedan gick det mer mot organisatoriska frågor; hur gallrar och rensar vi i våra register t ex. Nu är det fokus på att etablera ett grundläggande ramverk för det framtida GDPR-arbetet.
Och om vi blickar ytterligare något år framåt?
– Det handlar mindre och mindre om att driva förändringsarbete. Istället blir det förvaltning; och med det mer nischade, specialiserade frågor. Då kommer jag kunna hjälpa till mer med detaljer och specifika projekt.

"Rent allmänt bör du alltid fundera på vilka personuppgifter du gör tillgängliga för andra och var. Vad sprider du på Facebook och SMS?"

GARANT FÖR RÄTT HANTERING
Vad använder Vätterhem dig till?
– Dels som ett stöd. Jag utbildar samtliga anställda i GDPR:s grunder. Och går sedan på djupet med de anställda som jobbar specifikt med hyresgästernas personuppgifter. För bostadsbolag är det ju nödvändigt med personuppgifter. Då måste man hantera dem rätt.
Stöd, utbildning och samtidigt granskning av Vätterhem är alltså en del.
– Sedan har jag ju en viktig roll till alla dem som finns registrerade med personuppgifter hos Vätterhem, hyresgäster och såklart även anställda. Om du i kontakt med Vätterhem inte upplever att dina frågor hörsammas kan du vända sig till mig så hjälper jag till i kontakten mellan hyresgäst och bolag. En slags garant om ett bolag som du är kopplad till inte skulle sköta sig och jag kan i sin tur ta ärenden vidare till Datainspektionen.
I första hand ska du som hyresgäst dock vända dig till Vätterhem.
– Du har alltid rätt att få ut vilka uppgifter som finns registrerade om dig hos Vätterhem.


DELA INTE PERSONLIGA UPPGIFTER I ONÖDAN
En fördel som Johan Isaksson har i sitt GDPR-arbete är att organisationsformen som kommunalt bostadsbolag finns över hela Sverige.
– Möjligheterna att dela kompetens och funderingar är stora. Sedan är det ju så att det är ju få organisationer som du som privatperson är mer beroende och personlig med än där du hyr din bostad. Det är ju i grunden en personuppgiftsintensiv verksamhet med stort ansvar.
Vad tycker du att man som privatperson och hyresgäst ska tänka på ur GDPR-synpunkt?
– Rent allmänt bör du alltid fundera på vilka personuppgifter du gör tillgängliga för andra och var. Vad sprider du på Facebook och SMS? När du skriver i fritextfält på hemsidor? Hur detaljerad är du? Sprid inte onödigt personliga uppgifter utan tänk efter vad som verkligen behövs.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading