• Vätterhem

Invigning av ny cykel- och gångväg på Österängen

28 oktober

| 2017-10-30

Cykelkalas ordnades av Jönköpings Kommun i samarbete med Vätterhem och Cykelfrämjandet. Mycket cykelinformation delgavs och det bjöds på kaffe, tårta med mera. Möjlighet fanns att pröva teknikbana samt för barn att ”pimpa” sin cykel och hjälm, även hjälp med cykelreparationer gavs.

Utmed Birger Jarlsgatan har Jönköpings Kommun byggt en ny cykel- och gångväg. Den passerar alldeles utanför Vätterhems förvaltningskontor och binder ihop cykelvägar från Huskvarna, Sandagymnasiet och från Rosenlund/Österängsvägen till en bra enhet. Cykelvägen är riktigt bred och gatan minskar i bredd.

Som helhet blir det flera fördelar, säker och bra cykel- och gångväg för våra hyresgäster på Österängen, mycket goda cykelförbindelse till och förbi Österängen, trafiksäkerheten på förbättras mycket tack vare minskad bredd samt avsmalningar vid gångpassager på gata och sänkt hastighet till 40 km/h.

Dan Johansson - Vätterhem

Skrivet av: Dan Johansson

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading