• Vätterhem

Inflyttningsenkät Ormhuset

Tryggt boende i välplanerade lägenheter

Vätterhem informerar | Centrum | 2016-07-08

Strandängen är Jönköpings nyaste stadsdel med Vättern som närmsta granne. Inom de närmaste åren kommer stadsdelen att rymma runt 1.100 bostäder av olika typer. I november 2015 var det dags för inflyttning av första etappen – Ormhuset, som redan hunnit få stadsbyggnadspriset för god arkitektur.

I likhet med andra nybyggnationsprojekt, har vi genomfört en inflyttningsenkät bland de nya hyresgästerna ett par månader efter inflyttningen. Svarsfrekvensen har varit god och synpunkterna som har kommit fram är mycket värdefulla och hjälper oss i arbetet med att kvalitetssäkra kommande nybyggnationer och inflyttningar.
Enkätresultatet visar att hyresgästerna generellt är mycket nöjda med sitt boende och lägenhetens utrustning, i synnerhet bostadens storlek och planlösning, kökets och badrummets standard. Detsamma gäller källsorteringsmöjligheterna i lägenheten och miljöhuset på gården.

Förbättra ventilation och parkering 
Hyresgästerna upplever stor trygghet i sitt boende och är särskilt nöjda med utemiljön och utomhusbelysningen, låssystem, entréer och trapphus. Nöjdheten är också mycket stor när det gäller informationen, kontakten och bemötandet från Vätterhem – allt från intresseanmälan till kontakten med bovärden.
Ventilationen och parkeringssituationen är däremot två områden som får sämre betyg och många har framfört synpunkter och förbättringsförslag. Arbeten pågår med att rätta till ventilationsproblemen i huset och hanteringen av garantiarbeten. Inför kommande byggetapper – närmast Kultur- och gatuhusen – ska parkeringar och information kopplat till detta område ses över. Även information angående rastning av hundar och TV/internet/telefoni revideras och förtydligas.
Stort tack till alla som besvarade enkäten – era värdefulla synpunkter tar vi till oss och utifrån dem jobbar vi vidare med att vidta åtgärder för att du som hyresgäst ska trivas ännu bättre i Ormhuset.

Christina Odén - Vätterhem

Skrivet av: Christina Odén

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading