• Vätterhem

I mål med Skåneinitiativet

– Vi ställer oss på startlinjen igen!

Hållbarhet | 2017-06-14

2008 anslöt sig Vätterhem till Skåneinitiativet, ett frivilligt energisparmål från SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Utmaningen var att minska energianvändningen med 20 procent fram till år 2016. – Visst klarade vi det! Med målmedvetna investeringar har vi de senaste åren sänkt vår totala energianvändning med 20,6 procent. Och då ska man veta att vi startade på en relativt låg nivå jämfört med många andra bostadsbolag, berättar Vätterhems teknikchef Torbjörn Lundgren.

– Det har varit motiverande att vara med. Projektet ligger i linje med hur Vätterhem vill arbeta med miljöarbete. Vi strävar hela tiden mot att minska energianvändningen och genom Skåneinitiativet har vi dessutom kunnat jobba tillsammans med andra bostadsbolag i de här frågorna, berättar Torbjörn.
Vad är nycklarna för att lyckas sänka energiåtgången?
– Personal och pengar. Det krävs en organisation som jobbar med utvecklingsfrågor och det krävs investeringar i fastigheterna.

När Torbjörn anställdes och blev ansvarig för projektet 2011 var han tydlig:
– För genomslag måste de här frågorna upp på ledningsgruppsnivå. Och det måste få kosta i investeringar, det kommer vi att spara på i längden. Totalt har vi sedan 2011 satsat över 100 miljoner på energisparande åtgärder.

Varmvattenförbrukningen minskade 25 procent
Argument som fick gehör. Plan för olika energibesparingsåtgärder klubbades.
– En väldigt viktig åtgärd är ventilationsprojektet som vi genomfört på Råslätt. Moderna fläktar har minskat energiåtgången för ventilationen med 40 procent. Över 130 nya aggregat och investeringar på över 50 miljoner.

I detta investeringsarbete blickar Torbjörn gärna tillbaka till när Råslätt växte fram.
– Eloge till hur Råslätt byggdes och planerades. Ur energisynpunkt låg husen väldigt långt framme och det har varit relativt enkelt att uppgradera till moderna fläktsystem.

Andra åtgärder som får betydelse?
– Värmeinjusteringar. Bättre intrimning av värmen ger en jämnare temperatur i lägenheterna och det sparar energi. Sedan har vi också åtgärder som fönsterbyten och tilläggsisolering av vindar som viktiga komplement.
När Vätterhem införde individuell varmvattendebitering märktes också en stor besparingsvinst.
– Varmvattenförbrukningen har minskat med en fjärdedel efter det.

Bygger in energismarthet 
Nu är alltså första delen av Skåneinitiativet i mål. Detta firas genom att ge sig in i andra delen.
– Ja, så är det. Nu sätter vi nya mål och tar sikte på att sänka ytterligare 20 procent fram till 2023.

Viktiga faktorer för att lyckas med det? – Fortsätta arbetet med att utveckla ventilationen, värmeintrimning och fönsterbyten med mera. Efter Råslätt går vi nu vidare med Öxnehaga. Vi håller också på att implementera system som med ännu större noggrannhet tar hänsyn till hur vädret utanför fönstret är när inomhustemperaturen styrs. Sedan jobbar vi såklart vidare med våra solcellsprojekt som visar goda resultat. Sist men inte minst är alla våra nyproduktioner mycket viktiga för att sänka vår totala energianvändning - där bygger vi in energismarthet redan från början, berättar Torbjörn.

Och det är inte bara miljön som är vinnare:
– Bättre inomhusluft, jämnare temperatur är ju framförallt något som kommer alla våra hyresgäster till godo. Så det känns verkligen motiverat att ställa sig på startlinjen och ta sikte på nya mål säger Torbjörn Lundgren.

FAKTA SABO OCH SKÅNEINITIATIVET

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag. Skåneinitiativet lanserades av SABO 2008. De 80 företag som då fanns representerade röstade fram en målsättning som innebär att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning med 20 procent från 2008 till 2016. Det var frivilligt att ansluta sig till initiativet.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading