• Vätterhem

Hyrorna för 2024 är klara

Vätterhem informerar | Öxnehaga | Råslätt | Österängen | Centrum | 2023-12-14

2024 års hyror är nu klara efter avslutade förhandlingar med Hyresgästföreningen Region Sydost. Anledningen till höjningen är kraftigt ökade räntor samt den allmänna kostnadsutvecklingen. Hyresjusteringen gäller från 1 januari 2024 och finns med på avin som går ut i dagarna.

Justeringar från 1 januari 2024

 • Höjning av bostadshyran med 65 kr per kvadratmeter och år med ett maxtak om 600 kr per månad.
 • Fastigheten Vapnet 6 höjs med 32,50 kr per kvadratmeter och år.
 • Fastigheterna Äppelbladet 3, Orkestern 8 och Stensholm 1:756 berörs inte av någon hyreshöjning 2024.

 • Debitering av el är oförändrat och står kvar på 1,55 kronor per kWh exkl. moms.
 • Debitering av värme är oförändrat och står kvar på 0,66 kr per kWh exkl. moms, gäller endast för fastigheten Preussen 24.
 • Debitering av varmvatten höjs med 22 procent till 70,10 kr per kbm exkl. moms.
 • Debitering av kallvatten höjs med 22 procent till 29,30 kr per kbm exkl. moms.

 

Hur omfattande blir min hyresjustering?

 • För en lägenhet på 50 kvm innebär detta en höjning av månadshyran med 271 kr.
 • För en lägenhet på 70 kvm innebär detta en höjning av månadshyran med 379 kr.
 • För en lägenhet på 90 kvm innebär detta en höjning av månadshyran med 488 kr.

 

Höjda parkeringsavgifter från 1 januari 2024

Fr.o.m. 1 januari 2024 höjs hyran för förhyrda garageplatser och p-platser med 7 % undantaget garage i Vätterhöjden, Slottskajen, Ängshusen och nya p-huset Strandängen. Avgiften är därmed justerad på din avi för januari 2024.

Även avgifter som löses av Parkster för parkeringsplatser i Vätterhems områden ökar från 1 januari 2024 med:

 • 2 kr för 1 timme
 • 5 kr för 1 dag
 • 20 kr för 15 dagar
 • 20 kr för 30 dagar i centrala Jönköping och Huskvarna
 • 15 kr för 30 dagar i Råslätt, Ljungarum, Österängen, Öxnehaga och Fagerslätt

Avgiften för 30-dagar blir billigare om du tecknar abonnemang hos Parkster via länken som finns på "Mina sidor". Detta gäller enbart dig som är hyresgäst.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading