• Vätterhem

Hyresrätten i framtiden

"Attraktiv, mångsidig och för alla"

| 2018-12-31

För att öppna upp en samhällsdebatt om hyresrättens utveckling tog Hyresgästföreningen initiativ till Hyreskommissionen. En oberoende grupp av experter inom politik, teknik och forskning. Arbetet har letts av Stefan Attefall – tillika styrelseordförande i Vätterhem. – Jag har ofta använt Vätterhem som ett gott exempel när vi bollat idéer i kommissionen, säger han. Nu är kommissionens rapport klar och Vi i Vätterhem träffade Stefan för en kort resumé.

Utgångspunkten för oss har varit att analysera hur den svenska modellen på hyresmarknaden och hyresrätten kan utvecklas och bli bättre. Både ur hyresgästens, hyresvärdens och samhällets perspektiv. Ett brett ämne som krävde avgränsning.
– Hur kan vi förbättra hyresrätten som produkt och hur kan vi få hyressättningssystemet att fungera bättre har varit våra huvudfrågor.
En attraktiv boendeform för alla oavsett var du befinner dig i livet ska utgöra grunden för hyresrätten.
– Människor är olika. Olika behov, viljor och plånböcker. Ska hyresrätten vara en boendeform för alla så innebär inte det att den ska vara standardiserad. Tvärtom passa allas olika behov. Vi tror därför på  möjligheterna att påverka sitt boende i hyresrätten på olika sätt. Lagen som reglerar hyresrätten är ganska vid och sätter inga hinder för det. Det handlar snarare om fantasi och kreativitet hos hyresvärdar i  samspel med hyresgäster och Hyresgästföreningen, säger Stefan Attefall.


RENOVERA MED ROT
Som exempel på tjänster som utvecklar hyresrätten nämner han satsningen på gratis wifi och internet som en del i hyran.
– Där är ju hyresrätten med och utvecklar digitaliseringen. Det ökar attraktiviteten. Men det kan också vara till exempel cykel- och bilpooler. Kringtjänster som gör det attraktivt och där människors olika behov  ska styra vad som kan vara intressant i just ditt område. Vi vill komma bort från att se hyresrätten som en produkt, lika för alla. Den måste skräddarsys.
Kommissionen lanserar också idén om att hyresgästen själv kan få sköta visst underhåll i lägenheten.
– Det skulle till exempel kunna kombineras med att du får göra ROT-avdrag när du anlitar hantverkare i din hyresrätt. Hyresgästen ska ges möjligheten att påverka sin lägenhets utformning. Givetvis förutsätter detta någon form av återkommande kontroll och vissa givna ramar.

"Vi vill komma bort från att se hyresrätten som en produkt, lika för alla. Den måste skräddarsys"

BLANDADE BOENDEFORMER
Systematiserade hyror är ett annat idéspår.
– Olika utrustningsnivåer att välja på som påverkar hyresnivån. Lägenheter med ett geografiskt läge och exempelvis utsikt ska kunna vara dyrare än lägenheter med sämre läge och som saknar utsikt.
För att stärka hyresrätten nämns också vikten av blandade boendeformer inom samma område.
– Villor, hyresrätter, bostadsrätter. Studentlägenheter likväl som trygghetsboenden inom samma områden. Arbetsplatser, service, handel. En viktig nyckel som Vätterhem jobbat efter i många år. Då kommer  blandningen av åldrar, inkomst, singelhushåll och familjer naturligt.


BYGGA OCH UNDERHÅLLA
Rapporten tar också upp vikten av nyproduktion och underhåll.
– Vi ser tydligt betydelsen av att hela tiden ha nyproduktionen igång. Det får inte vara något som görs vart tjugonde år. Bygger du hela tiden nytt får du naturlig blandning i årgångar, stilar, standard och hyror.
Med din insyn i både kommissionen och Vätterhem; hur står Vätterhem rustat?
– Jag har som sagt tagit mycket inspiration från Vätterhem och Jönköpings kommun. Kanske framförallt när det kommer till förvaltningskvalitet. Vi tycker att hyressättningssystemet i ännu högre grad ska uppmuntra ansvarsfullt, långsiktigt fastighetsägare. Här har Vätterhem alltid varit ett föredöme med sin höga ambition av underhåll. Det gör att Vätterhem inte har några underhållsberg idag. Det i sin tur leder till att hyresgästerna inte drabbas av chockhöjda hyror. De fastighetsägare som gör kraftiga höjningar för att renovera har inte lyckats långsiktigt med sin förvaltning.
Rapporten har nu landat hos Hyresgästföreningen, fastighetsbolag och intressenter. 
– Vi upplever att vi varit med och drivit en process. En rörelse är igång. Och jag känner tydligt att hyresrätten har en framtid. Den ska finnas för alla. Och som en slags paradox är nyckeln till det att göra den mer personlig.

 

HYRESRÄTTENS FÖRDELAR:

  • Tillgänglig för alla och kräver inget eget kapital.
  • Flexibel boendeform som ger människor möjlighet att anpassa sitt boende till
    livssituation, jobb och utbildning.
  • Starkt konsumentskydd genom besittningsskyddet och bruksvärdessystemet. 

 

HYRESKOMMISSIONENS 13 FÖRSLAG FÖR ATT UTVECKLA HYRESRÄTTEN

1. Sänk kostnaderna för hyresrätt genom en skattereform som lägger låg moms på hyra,
men fullt avdrag för ingående moms.
2. Bygg billigare genom lägre kommunala markpriser, större återhållsamhet med
kommunala taxor och avgifter, och detaljplaner som möjliggör effektivt byggande.
3. Inför systematisk hyressättning så att hyran bättre speglar hyresgästernas preferenser.
4. Sträva aktivt efter en mångfald av hyresrätter med olika standard, bland annat genom att
erbjuda alternativ för utförandet av standardhöjande åtgärder. 
5. Införa ROT-avdrag för hyresgäster när de har avtalat med fastighetsvärden om att få
genomföra underhållsåtgärder på egen bekostnad.
6. Erbjud hyresgäster fler extratjänster kopplade till hyresrätten.
7. Uppmuntra till delningsekonomi, exempelvis kompiskontrakt, genom att se över lagar,
regler och hyressättning.
8. Förbättra förutsättningar för hyresgäster och hyresvärdar att komma överens om
till- och frånvalssystem.
9. Bryt upp ensidighet i upplåtelseformer för bostadsområden/stadsdelar.
10. Kommuner bör i egenskap av markägare pröva att använda lägsta hyra som ett
utvärderingskriterium vid marktilldelning.
11. Fastighetsägare bör räkna med alla typer av regelbundna inkomster och ha rimliga
inkomstkrav på den som kan prövas som ny hyresgäst.
12. Arbeta för att de sociala kontrakt som kommunen tecknar ska ske med alla
fastighetsägare.
13. Aktivt bekämpa svarthandel med hyreskontrakt, olovlig andrahandsuthyrning,
sekundär bostadsmarknad och trångboddhet.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på www.hyreskommissionen.se

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading