• Vätterhem

Hyresjustering 2020

Vätterhem informerar | Öxnehaga | Österängen | Råslätt | Centrum | 2019-12-10

Hyrorna för 2020 är nu satta efter grundliga förhandlingar med Hyresgästföreningen. Anledningen till höjningen är ökade kommunala taxor (VA, Avfall och fjärrvärme), försäkringspremier, byggkostnader, löner och elkostnader.

En särskild satsning görs för att förbättra sopsorteringen i våra stadsdelar under 2020. Från den första maj kommer Hyresgästföreningen att projektanställda en person som under ett år ska informera och inspirera våra hushåll att sortera rätt. Skälet är att vi fått kraftigt höjda avgifter på 0,35 procent som ligger i denna höjning på 2,20 procent. Målet är att 95 procent av matavfallet ska var rätt sorterat. Idag ligger vid kring 92-93 procent och kan vi nå målet så slipper vi denna fördyrande kostnad 2021.

Såhär påverkar förändringarna dig

  • Genomsnittlig hyreshöjning av bostadshyran med 21:50 kr per kvm och år (motsvarande ca 2,2%).
  • Oförändrad avgift för individuell debiterad el (för närvarande 1:- per kWh (exkl. moms).
  • Höjning av avgift för individuell debiterad varm- respektive kallvatten med 1:78 kr per kbm (exkl. moms) till 51:62 respektive 1:48 kr per kbm (exkl. moms) till 21 kr per kbm.
»Vår modell är att vara varsamma med hyresyrkanden och att höjningarna har en bred acceptans hos Hyresgästföreningen. Samtalen och förhandlingarna har skett i en tillitsfull och konstruktiv anda«, Thorbjörn Hammerth, vd på Vätterhem.

Hur omfattande blir min hyresjustering?

  • Lägenhet om 50 kvm får en hyreshöjning med 90 kr i månaden.
  • Lägenhet om 75 kvm får en hyreshöjning med 134 kr i månaden.


Undantag

För lägenheter där hyresgästen betalar uppvärmning etc. omfattas inte av ovanstående uppgörelse. Istället gäller följande:

  • För lägenheter i fastigheten Ödestugu 5:8 (Östragårdsvägen) höjs bostadshyran med 10 kr per kvm och år.
  • För lägenheter i fastigheten Klippan (Klostergatan - äldre bestånd), Preussen (Solstickevägen), Häljaryd (Centrumvägen) är hyreshöjningen 17:50 kr per kvm.
  • För lägenheter i fastigheten Vapnet 6 (S Apollovägen) – oförändrad bostadshyra.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading