• Vätterhem

Hyresgästnöjdheten ökar hos Vätterhem

Näst bästa resultatet någonsin

Vätterhem informerar | Österängen | Öxnehaga | Råslätt | Centrum | 2019-11-13

Drygt 3600 hyresgäster har tillfrågats i den årliga hyresgästenkäten och 66% har svarat vilket är den bästa svarsfrekvensen sedan 2010.

Nöjda hyresgäster enligt serviceindex

Serviceindex mäter Vätterhempersonalens service inom stadsdelen när det gäller trygghet, ta kunden på allvar, rent och snyggt samt hjälp när det behövs. 87,4% av hyresgästerna är nöjda eller mycket nöjda jämfört med 87,3% 2018.

»Vi är mycket glada över resultatet men vår vision är att bli bästa hyresvärden i Sverige vilket enligt årets siffror innebär, inom allmännyttan, ett serviceindex på 88,4%« säger Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth.

Hyresgästerna rekommenderar Vätterhem

Produktindex mäter hyresgästernas upplevelse av lägenheten, de allmänna utrymmena i fastigheten och utemiljön kring boendet och i stadsdelen. 82,1% uppger sig vara nöjda vilket är en förbättring med 0,1% jämfört med föregående år. Bästa resultat inom Sveriges allmännytta är 83,8%.

85,5% av hyresgästerna anger att de är nöjda med hur Vätterhem håller rent och snyggt såväl i fastigheten som i utemiljön. Detta gör oss bäst i Sverige inom detta område. Beträffande attraktivitetsindex anger hela 91,5% att de trivs i sitt bostadsområde och 90,3% kan rekommendera någon att flytta till Vätterhem.

Stadsdelarnas toppindex

När det gäller trygghetsindex är det Öxnehaga som gör en markant förbättring med 1,4% jämfört med föregående år. Hela 84,6% av Öxnehagaborna anger att de känner sig trygga med boendet och stadsdelen. Hyresgästerna på Råslätt anser att de har den mest välskötta stadsdelen. Hela 88,2% gör tummen upp vad gäller rent och snyggt. Österängens hyresgäster ger högst betyg när det gäller säkerhet mot inbrott i lägenheten, hela 87,8% svarar att de känner sig trygga. Högsta attraktivitet inom Vätterhems bostadsbestånd får fastigheterna i City där hela 96,7% av hyresgästerna trivs i sitt bostadsområde och kan rekommendera någon att flytta till kvarteret.

Utöver mätningen av hyresgästnöjdheten för våra bostadshyresgäster genomför vi parallellt årligen samma mätning för alla studenter och hyresgäster i våra affärslokaler. Bland studenterna är det hela 85,1% som är nöjda med Vätterhems service, en höjning med 5,3% jämfört med föregående år. Bland lokalhyresgästerna ökar svarsfrekvensen i årets enkät med hela 15% men serviceindex backar med 1,3%. Det är ändå 85,3% som anser sig vara nöjda med Vätterhems service.

Omfattande undersökning

AktivBo genomför undersökningen på ca 350 bostads- och fastighetsföretag omfattande fler än 1 500 000 bostäder. Detta ger Vätterhem ovärderlig jämförelseunderlag för vårt förbättringsarbete.

»Jag vill tacka våra hyresgäster för deras engagemang i boendefrågorna och för att de har tagit sig tid att besvara enkäten vilket är en mycket viktig del i vårt ständigt pågående förbättringsarbete. Vill också rikta ett stort tack till vår fantastiska personal som varje dag tar väl hand om våra hyresgäster och vars insatser har lett till dessa fina betyg. Vi passar på att njuta av det fina resultatet idag för i morgon börjar vi jobba med vad vi ska förbättra ytterligare under den kommande perioden« avslutar Thorbjörn Hammerth.

För ytterligare information kontakta

Thorbjörn Hammerth VD, 070-539 94 20
Raymond Paska Marknads- och uthyrningschef, 070-791 49 56

»Vi är mycket glada över resultatet men vår vision är att bli bästa hyresvärden i Sverige«


Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading