• Vätterhem

Hyresgästerna hyllar Vätterhems krishantering

Vätterhem informerar | Österängen | Öxnehaga | Råslätt | Centrum | 2020-09-18

Vätterhem startade tidigt i våras upp en aktiv krishantering med öppen, flerspråkig kommunikation till hyresgästerna för att skapa tillit och trygghet under coronapandemin. Resultatet utifrån en särskilt framtagen covid-19-undersökning från AktivBo visar att Vätterhem är bland de bästa på kriskommunikation inom sin bransch.

400 hyresgäster tillfrågade
Covid-19 har inneburit helt nya utmaningar där Vätterhem fått anpassa arbetet efter dagsaktuella förutsättningar. Krisarbete utvärderas sällan men tack vare initiativet från AktivBo kan Vätterhem dra stora lärdomar. En digital undersökning skickades under sommaren ut till 400 hyresgäster kring hanteringen runt covid-19. 35 bostadsbolag som arbetat aktivt med sin krishantering valde att nyttja enkäten och resultatmässigt ligger Vätterhem med i toppen. Svarsfrekvensen för Vätterhems tillfrågade landade på över 28% jämfört med snittet på drygt 26%.


”Tycker de har tagit ett samhällsansvar. Försökt hjälpa verksamheter som hyr i deras lokaler genom rabatter. Vi har oxå fått bättre tv-utbud under krisen.”

”De har varit före alla andra och proaktiva på alla plan.”

”Särskilt bra var erbjudanden om hjälp av olika slag, t.ex. handla hem varor.”


Hög boendenöjdhet
Totalt krishanteringsindex för Vätterhem stannade på 85,1% nöjdhet och snittet för alla tillfrågade hamnade på 82%. Detta gör att Vätterhem ligger i den övre kvartilen trots att jämförelsen gjordes mot alla typer av bostadsbolag, stora som små.

Flerspråkig information i olika kanaler
För att underlätta för de boende skapades en särskild coronasida på Vätterhems webbplats med samlad information om vidtagna åtgärder och förebyggande arbete. Sidan innehåller även viktiga länkar, kontaktuppgifter, informationsfilmer mm. på flera olika språk. Hyresgästbrev har varannan vecka delats ut i alla brevinkast med senaste informationen på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Medarbetarna har fått ta del av sammanställd information efter varje krisledningsmöte där inkomna frågor diskuterats och beslut utifrån dessa tagits.

Stora hyresgästundersökningen pågår just nu
Den stora hyresgästundersökningen som årligen tilldelas halva Vätterhems bostadsbestånd skickades ut för ett par veckor sedan och 35% har redan svarat. I början av november får vi resultatet.

Benchmarkskompass från AktivBo’s analysverktyg:

Vätterhems krishanteringsindex från AktivBo

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading