• Vätterhem

Hyresavin får nytt utseende men beloppet är samma

Vätterhem informerar | 2017-07-14

Från och med avin för juli månad (2017-07) kommer din hyresavi innehålla en ny rad märkt ”Moms”. Anledningen till förändringen är nya direktiv från Skatteverket, där krav ställs på att moms på hyresgästers förbrukning ska redovisas. Du som är uppmärksam ser även att beloppen för eventuell el, värme, varm- och kallvatten har ändrats. Detta på grund av att à-priset nu är exklusive moms. Tidigare var dessa priser inklusive moms. Momsen är istället samlad på sista raden märkt ”Moms”.

Totalpriset är oförändrat.

Klicka på bilden nedan för att se ett exempel:

 

(debitering för uppvärmning saknas i detta exempel)

Räkneexempel enligt ovan:
Kallvattenförbrukning exklusive moms 240 kr
Elförbrukning exklusive moms 252 kr
Varmvattenförbrukning exklusive moms 337
Totalt 829 kr

Sedan räknas moms på 829 kr (829*0,25) vilket ger 207 kr i moms
Totalt belopp för förbrukning blir 1036 kr

Hyran för lägenheten 8 851 kr + Förbrukning 829 kr + Moms 207 kr = Totalt 9 887 kr 

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading