• Vätterhem

Hyra ut i andra hand kan leda till uppsagt kontrakt

Vätterhem informerar | Centrum | Österängen | Öxnehaga | Råslätt | 2018-11-20

Efterfrågan på bostäder i Jönköping är stor. Det gör att kraven på att följa uppsatta utyrningsregelverk ökar. Under året har t ex Vätterhem återtagit inte mindre än 19 lägenheter som hyrts ut otillåtet i andra hand.

Vätterhems bostadskö har vuxit stadigt under de senaste åren och har nu hunnit passera 30 000 sökande. Antalet personer som står i kö speglar sig också över köpoängen som krävs för att kunna få en lägenhet. För närvarande krävs det i genomsnitt cirka 1 700 poäng för en lägenhet på Österängen, cirka 2 000 poäng för Råslätt, cirka 2 300 poäng för Öxnehaga och 3–4 000 poäng för centrala Jönköping. (Dessa poängexempel är baserade på uthyrningar genomförda under 2018, men är ingen garanti för kommande uthyrningar då det alltid kan finnas någon sökande med väldigt många poäng, som vill ha en specifik lägenhet.)

60 lägenheter lottas ut 
Den höga efterfrågan på lägenheter i Jönköping och specifikt hos Vätterhem gör att det blir stor fokus i vårt uthyrningsarbete att strikt följa köpoängssystemet. Enda undantaget till köpoängssystemet är lottningslägenheterna, som publiceras på måndagar och onsdagar. Men då är det viktigt att komma ihåg att om Vätterhem hyr ut cirka 800 lägenheter under ett år, så är det kanske omkring 60 stycken som går på lottning, alltså 7–8 procent.

»Du måste ha ett skriftligt godkännande från Vätterhem för att kunna hyra ut din lägenhet i andra hand«

Din huvudsakliga bostad 
När efterfrågan på bostäder blir så stor som den är nu, ställer det också krav på oss som hyresvärd att se till att lägenheterna används till det som de är avsedda för.

Sedan 2016 finns det inskrivet i Vätterhems uthyrningsregler att om du hyr en lägenhet hos Vätterhem, så måste den vara avsedd som din huvudsakliga bostad. Detta betyder i praktiken att det inte är tillåtet att hyra en lägenhet som man exempelvis bara använder på helgerna, eller liknande. Då finns det sökande i vår kö som har större behov av lägenheten.

Andrahand kräver godkännande 
Otillåten andrahandsuthyrning är ytterligare ett område som Vätterhem prioriterar att arbeta med. Det finns tydliga regler och ansökningsblanketter på vår hemsida och du måste ha ett skriftligt godkännande från Vätterhem för att kunna hyra ut din lägenhet i andra hand. I detta sammanhang är det också viktigt att poängtera att en andrahandshyresgäst aldrig kan ta över avtalet för lägenheten. När du väljer att hyra ut din lägenhet utan godkännande från oss, blir det en otillåten andrahandsuthyrning som leder till att hyresavtalet sägs upp av Vätterhem.

Kösystemet mest rättvist 
För oss 168 medarbetare, som arbetar hos Vätterhem, och som har huvudfokus i vårt vardagliga arbete att ha Sveriges mest nöjda hyresgäster, känns det något motvilligt att arbeta med att göra kontroller av vissa av våra hyresgäster. Samtidigt som vi är skyldiga detta både för dem som kontaktar oss med tips om att något inte står rätt till vid någon lägenhet, men också skyldiga alla dem som står i vår bostadskö och väntar på att komma fram.

Genom att aktivt arbeta med uppföljning av både behov av lägenhet samt otillåten andrahandsuthyrning har Vätterhem hittills under 2018 återtagit 19 lägenheter som har återförts till kön.

Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt med dessa frågor. Men för dig, som gör som de allra flesta av våra hyresgäster, flyttar in i din lägenhet hos Vätterhem, bor och trivs där i många, många år, så kommer du inte att påverkas något av detta arbete.

Raymond Paska - Vätterhem

Skrivet av: Raymond Paska