• Vätterhem

Hur kan vi klimatsäkra fastighetsbeståndet?

Vätterhem bjuder in till föreläsning som del av klimatveckan

Miljö Hållbarhet | 2018-09-10

Efter sommarens värmebölja har fler börjat förstå vad klimatförändringarna kan leda till i framtiden. Förutom extremvärme på sommaren menar forskarna att det i framtiden kommer bli vanligare med kraftiga skyfall, starkare stormar och mer låsta väderlägen. Som en del av klimatveckan bjuder Vätterhem i samarbete med ABF, Hyresgästföreningen, HSB och Riksbyggen in till en spännande föreläsning om hur vi kan anpassa oss mot de här förändringarna, med hjälp av naturen.

Under eftermiddagen kommer du få mer kunskap och praktiska tips om hur anpassningar med hjälp av naturen kan ge lösningar för att möta framtida klimatförändringar.

När: 13 september kl 13-16
Var: Science Park

På programmet
• Magnus Tuvendal, Calluna, sätter begreppet ekosystemtjänster på kartan och vidgar förståelsen för allt som naturen ger oss gratis
• Frida Moberg, Länsstyrelsen, återger förväntade scenarier för hur klimatförändringarna påverkar Jönköping och ger senaste nytt kring värdefulla verktyg
• Peter Eclund från Terrigio, visar hur omhändertagande av dagvatten kan fungera som bevattning av gröna ytor i stadsmiljö
• Vegtech visar möjliga lösningar för grönare städer

Anmäl dig senast den 6 september till par-erik.ek@abf.se
Ange namn, organisation, mailadress samt ev specialkost för eftermiddagsfikat. Ingen kostnad.

Har du glömt att anmäla dig finns det fortfarande några extraplatser kvar

Del av klimatveckan

Föreläsningen är en del av Klimatveckan som arrangerats av Klimatrådet sedan år 2014.

Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå Klimatrådets vision om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän (Att mer förnybar energi produceras än vad vi gör av med, vilket leder till ett överskott). Detta genom att sprida kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram möjligheter inom energi- och klimatområdet.

För mer information om andra aktiviteter under veckan, se https://klimatradet.se/

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading

Relaterade artiklar