• Vätterhem

Högt engagemang från nöjda medarbetare

Medarbetare | 2019-03-24

Resultatet från årets medarbetarundersökning har nu presenterats och Vätterhem ökar sakta, men säkert medarbetarengagemanget.

I år har resultatet ökat med 0,6 procentenheter vilket avrundat innebär att vi fortfarande ligger på höga 80 procent. Störst förändringar ser vi i City, Råslätt och Österängen som alla tar ett kliv uppåt från föregående mätning. Allt sammantaget tycker 86 procent av våra medarbetare att Vätterhem är en bra arbetsplats. 

Nu fortsätter vårt arbete mot att nå 90 procent nöjda medarbetare 2023. Under våren arbetar utsedda referensgrupper på respektive förvaltningsområde, samt huvudkontoret med tre fokusområden där vi kan förbättra oss utifrån resultatet på undersökningen. Varje grupp redovisar sina resultat och utifrån det växer en handlingsplan fram som vi ska jobba med resten av året med både lokala och centrala åtgärder.