• Vätterhem

Hemförsäkring - viktigt skydd när olyckan är framme

Vätterhem informerar | 2022-02-18

Hur är du skyddad om din lägenhet skulle drabbas av brand, vattenskada eller inbrott? En hemförsäkring som du tecknar för ditt hushåll är grunden för ett bra skydd, säger Rebecka Skördåker, Försäkringsspecialist Boende på Länsförsäkringar Jönköping.

En hemförsäkring skyddar ditt hem, dig själv och dina saker när det oväntade händer. Hemförsäkringen måste tecknas av en myndig person i hushållet och gäller då för hela hushållet.
– Observera dock att den inte omfattar till exempel en inneboende släkting som bor tillfälligt i lägenheten – utan endast de som tillhör det »ordinarie« hushållet, säger Rebecka Skördåker.

– Flyttar du måste du anmäla det till ditt försäkringsbolag så att du flyttar med även din försäkring. Hemförsäkringen följer dig och ditt hushåll – inte lägenheten.

Försäkra till rätt värde
Alla dina ägodelar som du har i ditt hem som är flyttbara, till exempel din tv, möbler, kläder, konst och personliga saker, kallas för lösöre. Om olyckan är framme och du till exempel drabbas av inbrott, är det viktigt att du gjort en uppskattning av hur
mycket dina ägodelar, ditt lösöre, är värt.
– Beloppet ska motsvara allt som finns i hemmet. Glöm inte att då och då kontrollera att beloppet du angett stämmer, eller att uppdatera om du köpt nya
saker eller blivit sambo, bildat familj, ärvt saker osv. Har du ett för lågt  försäkringsbelopp kan du bli underförsäkrad – då kan det bli svårt att få ersättning fullt ut om olyckan är framme.

Rese-, ansvars- och rättsskydd
En hemförsäkring skyddar alltså i första hand ditt hem och dina saker. Men den ger dig och ditt hushåll också ett reseskydd, ansvarsskydd och rättsskydd.
– Reseskyddet täcker kostnader om du skulle råka bli sjuk på din resa och behöver vård. Reseskyddet gäller i upp till 45 dagar och på alla resor såväl inom Sverige som till andra länder.

– Ansvarsskydd hjälper dig om du eller någon i ditt hushåll skulle råka orsaka t ex en brand och ni anses ansvariga för kostnader i samband med att återställa fastigheten och lägenheten. Rättsskydd täcker kostnader om du hamnar i tvist.

Om jag inte har försäkring?
– Då får du stå för alla dessa kostnader helt själv.

Kolla vad som ingår
Vilka är dina bästa tips när jag ska välja hemförsäkring?
– Kolla inte bara på priset utan verkligen vad som ingår; till exempel hur hög är självrisken? (den summa som du alltid själv måste betala innan försäkringen tar resten), ingår allriskförsäkring? (en slags utökad försäkring för dina saker som gäller även när du orsakat skadan och »klantat« till det).

– Och jag betonar igen, hemförsäkringen är ett grundskydd för i huvudsak dina saker. Vill du även ha skydd för sjukdom, livförsäkring med mera är det tilläggsförsäkringar som du tecknar separat. Prata med en försäkringsrådgivare så får du hjälp, säger Rebecka Skördåker.

Hemförsäkring
– SÅ FUNKAR DET

  • En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker. Den ger dig dessutom ett reseskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Observera att personliga försäkringar som t ex personskadeförsäkring eller livförsäkring INTE ingår i hemförsäkringen utan måste tecknas separat.
  • Kontrollera att hemförsäkringen gäller för alla i familjen och hushållet. Försäkringen följer hushållet och inte lägenheten. Du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för att det finns en hemförsäkring tecknad.
  • Har du ett för lågt försäkringsbelopp kan du bli underförsäkrad. Då riskerar du att inte få ut rätt värde om dina saker skulle bli förstörda i brand eller råka bli stulna.
  • Reseskyddet i hemförsäkringen hjälper dig om du blir akut sjuk eller skadad när du är på resa. Reseskyddet gäller i 45 dagar från avresedatum.
  • Ansvarsskyddet hjälper dig om du till exempel orsakar en skada på din hyresrätt och du blir krävd på skadestånd av din hyresvärd.
  • Rättsskyddet hjälper dig med kostnader om du hamnar i tvist och behöver
    juridisk hjälp.
David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading