• Vätterhem

Här bygger vi nytt 2018

Nyproduktion | Centrum | 2018-07-09

Fram till 2023 ska Vätterhem årligen starta upp produktionen av minst 200 nya lägenheter. Aktuellt för uppstart just nu är t ex 120 lägenheter på Samset, 46 lägenheter på Fagerslätt i Huskvarna och 22 lägenheter på Kungsängen.

– Vi har idag en lista på projekt som innefattar nyproduktion av cirka 1.500 lägenheter fram till 2023. Många av dem, cirka 600 är på Strandängen, men vi har även listat markområden i våra nuvarande stadsdelar där vi vill kompletteringsbygga med moderna och tillgängliga lägenheter, säger Vätterhems bygg­ och upphandlingschef Henrik Möller.
Grunden för satsningarna är inte bara att skapa fastigheter.
– Vi vill utveckla attraktiva och levande stadsdelar. Det gör man med nya bostäder, men också med verksamheter och upplevelser som gör att områdena är intressanta inte bara för de människor som bor där utan även för att det skapar nyfikenhet, liv och rörelse för människor som vill besöka området.

På ett mer visionärt stadie ligger Vätterhems önskan om att utveckla bostäder intill A6 golfbana och i anslutning till Erik Dahlbergsgymnasiet.
– A6 är ett strategiskt bostadsläge, vi vill aktivt delta i samverkan med Tek­niska kontoret, A6 GK och Stadsbyggnadskontoret i utvecklingen av en ny citynära stadsdel som byggs runt golfklubben. Det kan bli ett unikt koncept om det utformas rätt, säger Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth.
Samma tankar gäller för Erik Dahlbergsgymnasiet:
– Vi vill köpa bostadsmark runt skolan och i samverkan med skolan och Tekniska kontoret utforma en unik kunskapsmiljö med arbetsplatser, gymnasieskola och bostäder. Vi bygger på höjden och skapar då samtidigt en stadsport till Jönköping.

Förfrågan har skickats till kommunen om det finns förutsättningar för dessa koncept:
– Vi tror mycket på det här, och bostadsbehovet är fortsatt stort, säger Thorbjörn Hammerth.
Är du intresserad av att bo i någon
av våra nyproducerade lägenheter? Läs mer under avsnittet nyproduktion

PÅ GÅNG:

 

VISIONER:

  • Erik Dahlbergsgymnasiet
  • A6 Golfbana
  • Österängen på egen mark
  • Råslätt på egen mark
  • Öxnehaga på egen mark
  • City i anslutning till egen fastighet
David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB