• Vätterhem

Hans-Lennart Stenqvist, ny ordförande i Vätterhems styrelse

Vätterhem informerar | Österängen | Öxnehaga | Råslätt | Centrum | 2022-01-31

I samband med att Vätterhems styrelseordförande Andreas Persson utsetts till kommunalråd i Jönköpings kommun tar Hans-Lennart Stenqvist över rollen som ny ledamot och ordförande i Bostads AB Vätterhem.

Andreas Persson, ordförande i Vätterhems styrelse sedan mars 2021, har utsetts till kommunalråd i Jönköpings kommun och ordförande i Rådhus AB. I sin ordföranderoll kommer Andreas företräda Vätterhems ägare och har därmed den 26 januari avsagt sitt ordförandeskap i Vätterhem.

Hans-Lennart Stenqvist utseddes av Kommunfullmäktige, den 27 januari, till ny ordförande i Vätterhems styrelse. Hans-Lennart är idag gruppledare för Socialdemokraterna i Jönköpings kommun och har en gedigen yrkesbakgrund inom skolan som lärare, skolledare och skolchef. Han har även arbetat som konsult på PWC och varit aktiv i ett antal olika styrelser såsom Bankerydshem, Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB och SMUAB.

Vätterhem vill härmed hälsa Hans-Lennart hjärtligt välkommen till organisationen. Samtidigt riktas ett stort tack till Andreas för hans korta men mycket energiska och engagerade insats och ett stort lycka till med det nya uppdraget.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading