• Vätterhem

Hanna Törnqvist, Hållbarhetschef & vice Vd från 1 januari

Vätterhem informerar | Öxnehaga | Österängen | Råslätt | Centrum | 2021-12-21

En enig styrelse har den 14 december utsett Hållbarhetschef Hanna Törnqvist till vice Vd för Vätterhem. Hannas gedigna kompetens och erfarenhet inom hållbarhet, fastighetsbranschen, projektledning och affärsutveckling är ett välkommet tillskott till såväl presidie- som styrelsearbetet.

Trots sitt strategiska och långsiktiga tänk har Hanna förmågan att prioritera handling framför ord och har på relativt kort tid skapat en mycket god verksamhetsöverblick. Vice Vd-skapet, i tillägg till rollen som Hållbarhetschef, kommer att lyfta in hållbarhetsfrågorna i Vätterhems verksamhet i ännu större omfattning.

»Kombinationen av att få arbeta vid ett bolag med välskötta fastigheter och ett hjärta för människor är mycket tilltalande. Jag ser fram mot att fortsätta vara en del av Vätterhem och kommer göra mitt yttersta för att förvalta förtroendet väl«, säger Hanna Törnqvist, Hållbarhetschef och blivande Vice Vd på Vätterhem.

Rollen som vice Vd, som har varit vakant under hösten, är tänkt att innehas i tillägg till en befintlig specialistroll i företagets ledning. I rollen ingår att vara ersättare för Vd vid dess frånvaro både vad gäller ledning av verksamheten och även krisledningsarbetet, bistå Vd i olika uppdrag, delta i presidiemötena och vara sekreterare i styrelsemötena. Tillsättningen av vice Vd är ett viktigt steg i att komma till full besättning i verksamhetens ledning.

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading