• Vätterhem

Hälsoguider på Råslätt

– inspirerar till bättre levnadsvanor

Områdesnytt | Råslätt | 2016-09-17

– En hälsoguide är en person som i sitt nätverk vill hjälpa människor att må bra och tycker det är viktigt att alla har samma rätt till information om hälsa, säger Lisbeth Andreasson, vårdenhetschef på Råslätts vårdcentral.

Det är regionens folkhälsoenhet, folkhälsovetare Mattias Jonsson och folkhälsoplanerare Stina Norberg som tillsammans med primärvården genomför sa sningen på hälsoguider utifrån målet »Tillsammans för en jämlik hälsa i Region Jönköpings län«.
– Idén till satsningen kommer från ett projekt som genomförts i Angered där man sedan några år tillbaka satsat på Hälsoguider. Det har visat sig vara en bra modell för att nå ut i områden där det kan finnas språkliga och kulturella skillnader. Hälsoguiderna ska fungera som frivilliga hälsoambassadörer i sina nätverk – en länk mellan sjukvården – inspirerar till bättre levnadsvanor Hälsoguider på Råslätt och befolkningen, berättar Lisbeth Andreasson.

Frågande patienter:
För att hitta rätt områden att fokusera på samt för att få tips om lämpliga personer som kunde bli Hälsoguider frågade vårdcentralens medarbetare ett 50-tal patienter om vad som påverkar deras hälsa, och vad de vill ha hjälp med.
– Råd kring kost, motion, stress och sömn dominerade bland svaren. Omkring tio personer nappade på frågan om att bli hälsoguider och nu har vi utbildat sju av dessa, berättar Lisbeth Andreasson.

Frivilligt uppdrag:
Att vara hälsoguide är ett frivilligt, ideellt uppdrag och innebär alltså inte någon lön. Som hälsoguide får du möjlighet att lyfta frågor du tycker är extra viktiga i din närmiljö och i dina nätverk. I förlängningen kan det till exempel innebära att starta aktiviteter och arrangera föreläsningar.
– Hälsoguidernas engagemang i olika nätverk är viktigt. De når ut med hälsobudskap och förmedlar var du kan vända dig om du till exempel vill sluta röka. Åt andra hållet bidrar de med att fånga upp vilka behov som finns på Råslätt så att vi på så sätt kan möta upp mot dessa, säger Lisbeth Andreasson. Under utbildningsdagarna gavs information om kost, motion, stress, sömn och det goda samtalet. Dessutom behandlades den viktiga frågan kring rätt vårdnivå:
– När du ska söka till akuten respektive till din vårdcentral. Du kan också ringa 1177 dygnet runt för att få råd, tipsar Lisbeth Andreasson.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading