• Vätterhem

Hållbar tvättstuga 2.0

Hållbarhet | Centrum | 2016-05-26

I tvättstugan på Kanalgatan 38 pågår renoveringsarbeten i källaren som syftar till att öka trivsel och tryggheten, samtidigt som tvätt- och torkmöjligheterna blir mer lätthanterliga och energieffektiva. Projektet pågår mellan v.17-22 och är en vidareutveckling av vårt pilotprojekt ”Hållbar tvättstuga” på Österängen.

Även i detta projekt jobbar vi med tvättstugan som mötesplats och skapar möjligheter för de boende i husen att agera mer miljövänligt i sin egen vardag. Energisnåla och snabba maskiner kommer att installeras, belysningen ses över och ett nytt bokningssystem tas i bruk. Städning brukar vara ett omdiskuterat ämne när det gäller tvättstugor – projektet fokuserar lite extra just på städningen. I början av juni kommer hyresgästerna på den aktuella adressen att bjudas in till officiell invigning och demonstration av utrusningen.

Christina Odén - Vätterhem

Skrivet av: Christina Odén