• Vätterhem

Hackkyckling eller framtidsområde

– Här är vår rapport!

Områdesnytt | Råslätt | 2016-02-29

En ny polisrapport som pekar ut Råslätt som ett av 53 bostadsområden i Sverige som polisen bör rikta särskilda insatser på fick Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth och marknadschef Raymond Paska att reagera: - Det finns en tendens att, ibland till synes oreflekterat, hänga ut Råslätt. Det är synd eftersom den bild som vi har är en helt annan. Så här är Vätterhems rapport.

– Först och främst ska det förtydligas att Råslätt hamnar på plats 52 av 53 bostadsområden. Det vill säga att Råslätt faktiskt är ett av de miljonprogramsområden i Sverige som uppenbarligen gör mycket rätt, som är på rätt väg. Vill man dra det till sin spets är ju Råslätt alltså nästan Sverigebäst, säger Raymond.

Men det går väl inte helt att bortse ifrån att det faktiskt varit oroligt på området, t ex i somras?
– Självklart inte, Råslätt har utmaningar. Effekten av sommarens oroligheter var ju dock att Råslätt slöt sig samman. De goda krafterna engagerades i nätverk. Ett arbete som nu aktivt lever vidare; polis, väktare, skola, fältarbetare, fritidsledare, föreningar med flera träffas numera regelbundet och stämmer av arbetet. Det viktiga förebyggande arbetet har ju faktiskt blivit bättre än någonsin. Detta engagemang säger mycket om vad Råslättsandan står för, säger Raymond.

Spännande mångfald
Thorbjörn Hammerth menar att hans bild av Råslätt är en helt annan idag än när han bara tog del av tidningarnas rubriker.
– Förstå mig rätt nu, men sedan jag tog över VD­rollen på Vätterhem blir jag ofta förvånad över hur bra Råslätt är. Alltså hur kan det vara så negativa skriverier när det är en så bra fungerande stadsdel? Råslätt har hög sysselsättning, unika nätverk, unikt föreningsliv, välskötta fastigheter och spännande mångfald, säger han.

Alla åldrar
– Vi märker att intresset från pensionärer att flytta till Råslätt ökar. Där har vi en mycket engagerad pensionärsförening. Likadant när det kommer till stu­denter där Råslätt är populärt. Råslätt har därmed boende för alla åldrar vilket också är en viktig mångfaldsaspekt, säger Raymond Paska.

Nära Jönköpings nya stationläge
De senaste åren har Vätterhem satsat mellan 300–400 miljoner i stamrenove­ringar på Råslätt.
– Det är bara början, säger Thorbjörn Hammerth och presenterar ett antal punkter i visionen för att stärka Råslätt för framtiden:

  • Södra Munksjön, där nya stationen för höghastighetstågen kommer att växa fram ligger bara 2 km från Råslätt. Vi på Vätterhem ser det här som en fantastisk möjlighet att bygga för att integrera Råslätt i staden. Råslätts läge har en mycket spännan­ de framtid!
  • Nya bostäder kommer att byggas på området, både hyresrätter och bo­stadsrätter.
  • En helt ny vårdcentral och ett nytt trygghetsboende ska utvecklas.
  • Råslätts miljöprofil kommer att förstärkas. Alla tak ska inom 10 år ha solceller. I miljöarbetet inryms också att utveckla fungerande infrastruktur för biltrafiken; gröna vägar mellan Råslätt och stan, laddstolpar för el­ bilar med mera. Samt att ta fram nya system för återvinning och avfallshantering. Råslätt kommer att vara först med detta.
  • Satsa för att dra nytta av den mångfald och kultur som finns på Råslätt. T ex genom att öppna ett företagshotell där unga entreprenörer får hjälp att starta företag.
  • Stärka områdets sysselsättning ytterligare. T ex kommer Vätterhem sätta sociala kriterier i upphandlingar.
  • Utveckla samarbeten med den lokala hyresgästföreningen och den lokala områdesgruppen.
  • Fortsätta med renovering av fasader och tak.

Thorbjörn och Raymond är eniga om att det finns en kraft och en framtid på Råslätt.
– Vätterhem kommer att fortsätta vara en aktiv och närvarande aktör på Råslätt – ett riktigt framtidsområde!

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading