• Vätterhem

Glid runt i stan på ett bananskal!

Miljö | Centrum | Råslätt | Öxnehaga | Österängen | 2016-07-20

Att samla in matavfall innebär en stor vinst för både miljön och din plånbok! Därför började Vätterhem samla in matavfall från våra hyresgäster redan 2008. Sedan flera år tillbaka har alla våra hyresgäster tillgång till systemet med matavfallsinsamling vid sina miljöhus.

Varför ska vi samla in matavfall då? Jo, matavfallet går igenom en rötningsprocess där en massa snälla bakterier gör att vi får ut både biogas och biogödsel. Biogasen fungerar precis som bensin eller diesel, men istället för att pumpa upp olja, raffinera den och frakta över långa avstånd använder vi något som kommer från lokala källor som vi annars bara skulle slänga – smart va!

Sänker kostnaderna 
Om vi hade deponerat eller bränt matavfallet hade lika mycket koldioxid släppts ut i atmosfären som när vi kör våra bilar och bussar på biogasen. Därför brukar man säga att nettoutsläppen av koldioxid från biogas är noll. Inga extra utsläpp av koldioxid alltså! Biogasen från ditt matavfall tankas sedan i Vätterhems egna biogasbilar eller i stadsbussarna. Nästa gång du åker buss i stan kan du alltså verkligen säga att du glider fram på ett bananskal.
Förutom att producera biogas blir det även biogödsel av matavfallet. Och du, förutom att spara på miljön sparar du faktiskt en hel del pengar på att sortera. Vi betalar 25 gånger mindre för det som sorteras än det som slängs i restavfall. Genom att sortera ser du alltså även till att hålla nere din hyreskostnad!

MILJÖFAKTA - TALANDE SIFFROR

  • 25 gånger – så mycket dyrare är det för dig att slänga ditt avfall i restavfall istället för att sortera det.
  • 2,5 km. Så långt kommer en buss på en enda brun påse.
  • 1000 ton matavfall. Så mycket samlade Vätterhems hyresgäster in under 2015.
  • På 6 bruna matavfallspåsar tar sig ettans linje hela vägen mellan Råslätt och Huskvarna Esplanaden.
  • På varje bananskal som slängs i matavfallet tar sig bussen ungefär 100 meter.
  • 35 varv runt jorden. Så långt kommer en buss på Vätterhems matavfall.
Rickard Thil - Vätterhem

Skrivet av: Rickard Thil

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading