• Vätterhem

Gabbe har koll på lekplatserna

Miljö | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2018-07-24

Totalt finns 104 lekplatser på Vätterhems områden. – Vi ansvarar för att de är säkra och kontrollerade. Varje vecka gör bovärden en tillsyn så att allt är bra och rapporterar direkt via sin mobil in i systemet. Sedan gör jag en årlig, mer omfattande besiktning av alla lekplatser, berättar Gabriel »Gabbe« Blomberg, Servicetekniker med inriktning på brand och säkerhet på Vätterhem. Vi följde med honom när han skulle kontrollera lekplatsen på Havsörnsgatan 155.

– Det första jag kontrollerar är att skylten som måste finnas på varje lekplats är hel och komplett. På skylten står det att Vätterhem är »ägare« och ansvarig för lekplatsen. Den har telefonnummer för felanmälan, adress för att snabbt kunna larma vid olycka och så vidare, säger Gabriel.
Det är en strålande dag, barnen som brukar vara här och leka, är i skolan. Om deras lek vittnar endast en kvarglömd boll och några spadar.
– Nästa steg är att kolla av marknivån. Här finns till exempel gjuten gummimatta. Den synar jag av så att den inte har några sprickor eller hål.
Sedan bär det av ner i sanden.
– Det är viktigt att nivån på sanden är rätt. Dels för att dämpa lagom mycket, dels för att det inte ska bli för högt mellan lekställning och marken, förklarar Gabriel och mäter vid rutschkanans slut och vid gungorna.
– Lite lågt faktiskt. Det indikerar även markeringarna på lekställningen där borta så vi kommer att fylla upp med mer sand här, berättar han.

Kontrollerar avstånd 
Från marknivå går han vidare och kontrollerar gungbrädornas, vippbilens, rutschkanans och gungornas gängor.
– Ser så att utrustningen är hel och utan åverkan. Kontrollerar infästningar, fjädrar, fästanordningarna i marken med mera. Allt ser bra ut här, säger han och noterar i det digitala protokollet.
Från sin inspektionsväska plockar han sedan fram ett antal sonder.
– Den här till exempel motsvarar huvudet på ett litet barn. Den använder jag för att testa så att inte utrustningen kan innebära risk för att barn fastnar. Tillverkarna av lekutrustning är givetvis noga med att inte skapa farliga konstruktioner, men det kan vara felmonterat, någon kan ha gjort åverkan på ställningen och på så sätt ändrat förutsättningarna. Så jag kollar av alla avstånd och distanser med sonderna.

Den regelbundna veckokontrollen är så viktigt för att hålla lekplatserna säkra.

Fingersonder för klämrisk 
Ett rör med ett snöre används för att kontrollera att övergångar och springor mellan lekställningens olika delar inte utgör fara för att fastna i.
– Snöret simulerar dragskor och liknande som man kan ha i jackan. Jag testar att man inte fastnar.
Längre cylindrar testas i olika fästen och gängor.
– Cylindrarna motsvarar barns fingrar. Så jag kontrollerar att det inte är klämrisk.
Utstående delar, t ex handtag på gungbrädan kontrolleras med ögonsonden.
– Den här ringen får inte gå att trä över den utstickande delen. Då är det för litet och riskerar att komma åt ögat på ett litet barn, förklarar Gabriel.

Trygga lekplatser
För att stimulera bovärdarna att vara extra noga med lekplatserna har Vätterhem i år utlyst en tävling där bostads-områdena tävlar om vem som har minst anmärkningar på sina lekplatser.
– Den regelbundna veckokontrollen är så viktigt för att hålla lekplatserna säkra. Den vill vi uppmuntra lite extra. Jag märker så stor skillnad vid mina årsbesiktningar sedan vi började systematiskt med veckotillsynen och rapporterar denna direkt i mobiltelefonen. Om något behöver åtgärdas skickas en arbetsorder direkt via systemet, berättar Gabriel.
Förutom att det är krav från tillverkarna med regelbunden tillsyn är det såklart till störst fördel för alla barn som besöker lekplatserna.
– Vi vill skapa trygga lekplatser genom kontrollerna. Och genom att kontinuerligt renovera och uppdatera våra lekplatser.
Tävlingen pågår till och med vecka 48 och vinnande område kommer att presenteras i nummer 6 av Vi i Vätterhem.

FAKTA: SKADESTATISTIK PÅ LEKPLATSER
16 000 barn skadas varje år på en svensk lekplats. Ungefär 12 procent av dessa så allvarligt att de måste skrivas in på sjukhus. 59 procent av skadorna drabbar pojkar och 41 procent tjejer.
Källa: Socialstyrelsen

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB