• Vätterhem

Forum Öxnehaga – tillsammans för ungdomarna

Områdesnytt | Öxnehaga | 2018-11-02

En helt vanlig förmiddag på Forum Öxnehaga. Runt bordet där det i eftermiddag kommer att trängas ungdomar sitter nu »Forumgänget« Thommy Edberg, Maria Fossdal, Totte Enström och Ahmed Hamou och planerar verksamheten. Just i dag förstärkta av Angelica Hallberg, kurator på Kunskapsskolan.

– Forum ska vara en mötesplats för alla. Det ska kännas enkelt att komma hit. Därför ser vi till att jobba brett tillsammans, t ex med skolan, säger Ahmed Hamou, fritidsledare på Forum.
Det är nyrenoverat och ljust, en inbjudande miljö.
– Vi lät ungdomarna vara med och påverka hur de ville att Forum ska se ut. Tillsammans med konstnären Mario Ro­jas fick de sedan vara med och praktiskt måla om. När vi hade nyinvigning var det fyllt till bristningsgränsen, berättar Totte Enström.
– Vi vill skapa ett tryggt ställe där unga kan trivas. Vem som helst får kom­ma hit. Vi har inget medlemskap el­ler andra kostnader. Öppet och nära, säger Ahmed Hamou.

Han återkommer gärna till nätverks­arbetet som en central del i verksamheten.
– Skola, Vätterhem, polis, socialtjänst, föreningsliv. Vi måste alla jobba tillsammans för att skapa goda förutsättningar för områdets ungdomar. Det har alla insett och det finns numera rutiner och kontaktvägar som betyder mycket. Inte minst genom veckomötena som vi har där vi kan fånga upp händelser och tendenser på Öxnehaga, berättar Ahmed.

 

»Vi vill skapa ett tryggt ställe där unga kan trivas. Vem som helst får komma hit. Vi har inget medlemskap eller andra kostnader«

Arbetsmarknadsprojekt 
Ahmed är också noga med att betona vikten av åldersintegration på fritidsgården.
– I första hand finns vi såklart för ungdomarna. Men jag ser det som väldigt positivt när vi vid vissa aktiviteter har hela familjer här. Just den kontakten är värdefull och viktig. Det kan ibland vara svårt att nå ut till föräldrarna, men det bidrar vi till här. Det är underbart att få berätta när någon gjort något bra, risken är annars att man bara får kontakt när det är något dåligt, säger han.

Han ser också hur fritidsgårdens roll håller på att utvecklas.
– Det går inte längre att bara tänka traditionell fritidsgård. Vi vill göra mer, säger han och berättar om ett pilotpro­jekt tillsammans med kommunens ar­betsmarknadsavdelning för att få ut ungdomar i sysselsättning:
– Bland annat genom sommarjobb på Vätterhems områden. Men det är ock­så flera som har fått jobb på IKEA under projektet.

Läxhjälp lockar många 
Förutom den dagliga verksamheten för såväl 10–12 år som tonår så är plane­ringen för höstlovet i full gång.
– Då ordnar vi resor och utflykter till självkostnadspris. Vi har varit i Dan­mark, på Liseberg och andra aktiviteter. Ungdomarna får själva komma med för­slag.

Veckoschemat består till exempel av pyssel på tisdagar, bakdag på onsdagar, bollsport på torsdagar och fredagsmys som avslutning på veckan. Läxhjälpen lockar också många.
– Då har vi alla åldrar här. Småsys­kon och föräldrar följer med och det blir naturliga kontaktytor som utveck­lar Öxnehaga. Tillsammans kan vi alla bidra till att ungdomarna här känner att på Forum finns vi vuxna – som en resurs för dem!

Det här är Forum 
Fritidsgården Forum på Öxnehaga bedriver öppen verksamhet för 10–12 år och tonår.
10–12 år 14–17 måndag-fredag. 13–19 år måndag och onsdag 18–21 och fredag 18–23.
Varje dag serveras mellanmål för 10–12 års grup-pen klockan 15.00 gratis.
Tjejkvällar på torsdagar 17–20.

Förutom ett brett utbud av aktiviteter kan du alltid:

  • spela PlayStation
  • hänga vid datorn
  • spela pingis och biljard
  • pyssla
  • spela sällskapsspel
  • få möjlighet till läxhjälp
  • bara sitta ner och träffa kompisar
David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB