• Vätterhem

Fortsatt nöjda lokalhyresgäster

Lokaler | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2019-03-28

För andra året i rad har vi frågat våra lokalhyresgäster vad de tycker om sin hyresvärd. Tack vare personlig utdelning av enkäten har hela 50,3 procent svarat, en förbättring med 2 procentenheter. Sammanfattningsvis är de fortsatt mycket nöjda med Vätterhem och 95,9 procent kan tänka sig att rekommendera oss som hyresvärd.

Vi får fina resultat inom området rent, snyggt och tryggt. Det är också i denna kategori som vi hittar den enskilt största förbättringen från föregående år nämligen belysning på gård och utemiljö, som ökar med 17,2 procentenheter. Ett bevis på att de trygghetsskapande insatser, med fokus på utemiljö och belysning, som skett i våra stadsdelar under året har fungerat. Vi gör också stora förbättringar när det gäller tillgång på parkeringsplatser för personal och fastigheternas serviceutbud.

Lokalhyresgästerna har precis som våra bostadshyresgäster känt av den varma sommaren vilket visar sig i enkäten. Temperaturkomforten och ventilationen är två av de frågor där vi ser en försämring. En ny utmaning som behöver hanteras. Ett område som vi också behöver jobba vidare med är hanteringen av felanmälningar. Hyresgästerna upplever att vi kan bli bättre på att återkoppla när arbetet slutförts. Här backar vi från 73,1 procent till 65 procent. Under året kommer ett pilotprojekt med digital felanmälan för lokalhyresgäster på Råslätt att startas upp. Om detta faller väl ut kommer vi att fortsätta med övriga områden.

Arbetet med revidering av handlings- och åtgärdsplaner för varje förvaltningsområde är påbörjat och kommer sedan att redovisas för våra lokalhyresgäster.