• Vätterhem

Fortsatt nöjda hyresgäster

Resultaten från Hyresgästenkäten 2018 är här

Vätterhem informerar | Centrum | Råslätt | Öxnehaga | Österängen | 2018-12-12

Stort tack till alla som besvarat hyresgästenkäten! Årets undersökning är avslutad och det interna arbetet med att bearbeta resultaten och planera åtgärder är igång.

Sammanfattningsvis går det att utläsa att hyresgästerna är fortsatt mycket nöjda med Vätterhem och 94,6 procent skulle rekommendera Vätterhem som hyresvärd. Trivseln är hög, 92,5 procent och vi når toppnoteringar när det gäller trygghet. Hela 86,7 procent av de som besvarat enkäten är nöjda eller mycket nöjda med tryggheten kring boendet. Nöjdheten är störst när det gäller belysningen i trapphus och på gårdar, den personliga säkerheten och förrådens säkerhet mot inbrott. Ett fint kvitto på att alla de åtgärderna med trygghetsfokus som Vätterhem jobbat med sedan förra enkäten ger resultat. 

SOMMARVÄRMEN MÄRKS I ENKÄTEN
Ett område som vi behöver jobba vidare med är felanmälan och hanteringen fram tills problemet är löst. Här backar vi till 92,5 procent. Även nöjdheten med tillsyn, sophantering och städning av trapphus och gårdar har sjunkit något, från 85,7 procent till 83,8 procent på alla våra bostadsområden. Handlingsplanerna revideras nu och åtgärder planeras på varje område.

Den varma sommaren märks faktiskt också i hyresgästenkäten, temperaturkomforten och ventilationen upplevs som sämre sommartid, något som Vätterhem har gemensamt med många andra fastighetsägare i Sverige, en ny utmaning som behöver hanteras.


MARTIN VANN TÄVLINGEN
Generellt är 95,1 procent mycket nöjda med kontakten med Vätterhem och 91,1 procent skulle rekommendera någon att flytta till bostadsområdet.
Hyresgästenkäten delades ut till 4 173 hushåll och svarsfrekvensen var 64,7 procent, en rejäl ökning jämfört med föregående år. För första gången kunde man tävla om en fri hyra genom att motivera vad man vill förändra i sitt boende. Engagemanget var stort och vi fick in totalt 845 svar, där många av förslagen handlade om en ökad social kontakt med grannarna. Vinnaren blev Martin Thörewik på Österängen.
Återigen – stort tack till alla som har besvarat enkäten och som hjälper  oss att bli en ännu bättre hyresvärd!

Christina Odén - Vätterhem

Skrivet av: Christina Odén

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading