• Vätterhem

Fokusgrupper påverkar Råslätts framtid

Evenemang | Råslätt | 2020-03-02

Vätterhem har medverkat i arbetet att skapa fokusgrupper med ett 20-tal hyresgäster på Råslätt.

Gruppmedlemmarna har delat med sig av sina erfarenheter och önskemål för att påverka utformningen av Jönköpings kommuns arbete med Planprogrammet för Råslätt. Grupperna har under två kvällar träffats för att diskutera gångstråk, mötesplatser och bebyggelse.

»Det är viktigt att vi alltid utgår ifrån våra hyresgäster och att vi får en bra spridning på dem som ingår i de så kallade fokusgrupperna«, säger Maria Carelli-Martinsson, integrationsstrateg på Vätterhem.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading