• Vätterhem

Fjärrvärmeledningar äntligen!

Renovering och utveckling | Österängen | 2018-07-21

I samarbete med Jönköping Energi byter vi ut det gamla värmenätet på Österängen.
Det gamla har levererat värme nu i 65 år och verkligen tjänat ut. Det nya nätet säkerställer driftsäker värme en mycket lång tid framöver! Hela Österängen påverkas av grävning och läggning av ledningar under 2018.

Dan Johansson - Vätterhem

Skrivet av: Dan Johansson