Ett stort steg framåt i vår medarbetarundersökning 2016

| 2016-12-09

I början av november skickade vi ut en medarbetarundersökning för att få veta vad våra medarbetare tycker om att jobba på Vätterhem. Hela 91 procent har svarat inom två veckor som webbenkäten låg ute. Idag har vi fått resultatet, 78 % är nöjda med Vätterhem som arbetsgivare! Det är en ökning med 5 procentenheter sedan förra årets undersökning, en ökning som vi är väldigt glada över. Vi är på rätt väg och detta understryks också av undersökningsföretaget Great Place To Work som genomfört enkäten.

I resultatet märks det att det jobbats hårt med dessa frågor över hela bolaget, två utstickare är City som ökat sin nöjdhet med 10 % och Öxnehaga som når toppresultat för Vätterhem med 89 %!

Det är kul att se att vi är stolta att berätta att vi jobbar hos Vätterhem (92 %), kan rekommendera våra produkter/tjänster (94 %) och sammantaget skulle säga att detta är en mycket bra arbetsplats (91 %). Vi måste emellertid fortsätta jobba med områden som ledarskap, lön och teamkänslan. Här finns många trådar att ta tag i för att kunna bli bättre. Vi har också fått in många öppna svar med mycket konstruktiva synpunkter som kommer att diskuteras i kommande workshops, säger Thorbjörn Hammerth.

Vad händer nu?
Nu ska resultatet fortsätta analyseras inom ledningsgruppen. Julia Vikman, Tommy Johannesson och Thorbjörn Hammerth kommer sedan att träffa förvaltningscheferna för respektive område för att analysera varje resultat. Sen kommer vi att ha en workshop med all personal på respektive område för att komma fram till vilka åtgärder som behöver göras och vad som behöver bevaras. Vid detta tillfälle deltar delar av ledningsgruppen. Detta kommer resultera i konkreta åtgärder, både som gäller för hela Vätterhem och specifika för området för att nå målet 90 procent.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading