• Vätterhem

Erfaret gäng för nyproduktion och underhåll

Var dags Vätterhem - Byggprojektledarna

Medarbetare | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2020-02-05

– Som byggprojektledare är vår huvudsakliga arbetsuppgift att driva projekt inom nyproduktion och underhåll. Stort som smått, säger Anna Sjölander. Tillsammans med sina kollegor Linus Gustafsson, Annika Karlén och Charlotta Bjerkert har hon precis avslutat veckans byggmöte på Vätterhems huvudkontor. – Det är absolut ett mötesintensivt jobb. Almanackan är fullbokad, säger Linus Gustafsson.

Vätterhems mål är att starta upp nybyggnation av minst 800 lägenheter till 2023. Byggprojektledarna är de som ser till att det händer.
– Från första inledande projekteringsmöten till att vi överlämnar färdig fastighet till vår förvaltning ansvarar vi för att produktionen löper på, säger Linus.
Charlotta är redan på väg ut till nästa möte. På Samset väntar avstämningsmöte för lägenheterna som byggs där.
– Jag kommer att träffa ansvariga från byggentreprenören Blue Wall och gå igenom hur arbetet går. Om det finns några problem, hur vi ligger till tidsmässigt. Den här typen av avstämningar gör vi ofta under byggtiden för att ha god styrning och kontinuerlig dialog, berättar Charlotta.

Bygger hyresrätter och bostadsrätter
Annika är byggprojektledare för Vätterhems byggnation på Strandängen.
– I veckan hade vi stadsdelsvandring för vår egna personal. För att uppdatera internt vad som är på gång och planeringen för den kommande byggnationen av Ängshusen, berättar hon.
För Linus tar arbetsveckan sig vidare genom ett projekteringsmöte för Vätterhöjden.
– Det är ju extra intressant eftersom vi på det fina läget på Öxnehaga kommer att bygga både hyresrätter och bostadsrätter. Idag kommer vi att se över tidsplaneringen
för projektet.
Åt samma håll uppåt Österängen och Öxnehaga åker Anna.
– Jag har en del nyproduktion, men mest större underhållsjobb. Det kan vara större projekt såsom fönsterbyten, balkonginglasningar, stam- och köksrenoveringar.
När det blir fler lägenheter som ska göra samma sak och det finns fördelar att samordna till en större insats, då håller jag i projekten, berättar hon.
– Renoveringar sker ju samtidigt som människor bor i lägenheterna. Därför blir en stor del av mitt jobb kontakt med hyresgäster, hembesök och bomöten så att alla vet vad som är på gång, berättar Anna.

»Vi bygger med utgångspunkt att skapa en prisvärd produkt. Fina lägenheter med hög kvalitet till rimliga hyror.«

Många personer och företag inblandade
Tilllbaka hos Linus och byggmötet på Vätterhöjden. Ett nyproduktionsprojekt börjar alltid med kontakt med kommunen för att få till stånd en detaljplan för att överhuvudtaget kunna komma igång och bygga.
– Sedan har vi ett antal partnerföretag upphandlade på lite längre sikt för att kunna jobba nära varandra och gemensamt utveckla bostäderna, berättar Linus.
När detaljplanen är bekräftad vidtar projektering, husen ritas, produktionen planeras.
– Då är ju helt plötsligt väldigt många personer och företag inblandade och vi ser till att kontaktvägarna är effektiva.
När väl byggnationen kommer igång är den viktigaste arbetsuppgiften regelbunden avstämning.
– Då träffar vi partnerföretagen, arkitekter, underleverantörer. Vi håller i taktpinnen på byggmötena och för protokoll hela vägen till slutbesiktning, berättar Linus.
– När vi sedan lämnar över till förvaltningen och hyresgästerna börjar flytta in är vi redan på nästa projekt, nästa nybyggnation.

Vad är Vätterhems styrkor i nyproduktion?
– Vi bygger med utgångspunkt att skapa en prisvärd produkt. Fina lägenheter med hög kvalitet till rimliga hyror, säger Anna.
– Vi är också duktiga på att jobba med estetiska uttryck. Vi har inte hoppat på »standardlösningar« utan vill att våra hus ska passa området, miljön och människorna som ska bo där, säger Linus.
– Vi jobbar hållbart och förbättrar produkten hela tiden. Alltifrån att montera solceller till smarta materialval och effektiva bostäder, säger Annika.
– Vi har en stor erfarenhetsbank. Som bland annat gör att vi är proffsiga beställare. Det skapar en långsiktighet, säger Charlotta.


Bild 1: Husen på Samset, Operetten 6, växer fram.
Bild 2: Avstämningsmöte på Samset, Anna-Karin Zinnerfors, vd Blue Wall, Vätterhems byggprojektledare Charlotta Bjerkert och platschef Mikael
Murray, Blue Wall.


Bild 3: Projektledare på Strandängen Annika Karlén, tillsammans med bland annat Carl-Henrik Ingerman från Tosito (som kommer uppföra bostadsrätter på Strandängen) visar runt på området.
Bild 4: Strandlinjen där ett kallbadhus kommer att växa fram på Strandängen.


Bild 5: Projekteringsmöte för Vätterhöjden, de nya husen som ska byggas på Öxnehaga.
Bild 6: Byggmöte ute på byggarbetsplatsen i Fagerslätt. På bilden syns Karolina Nordholm, Vätterhem, Viktor Gavelli, Inneklimat, Patrik Sandstedt, Sandstedt El, Mats Bulow, Topiro samt Mikael Levin, Serneke.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB