• Vätterhem

Engagemang kring Trygghetsboende Fabriken

Lokaler | Centrum | 2018-01-26

Ett 50-tal hyresgäster samlades för att vara med på information och dialogmötet kring införandet av Trygghetsboende Fabriken.

Vätterhem tillsammans med Jönköpings kommun har beslutat att införa trygghetsboende på kvarteret Fabriken från och med den 1 mars 2018. Trygghetsboende är en boendeform som ger personer som är 70 år eller äldre möjlighet att bo i en vanlig bostad med fokus på gemenskap och trygghet. Mer information kring trygghetsbostäder finner du här. I dagsläget är det ett 30-tal lägenheter i kvarteret som uppfyller kraven och kommer att utgöra trygghetsboendet. De lägenheter som sägs upp framöver kommer att hyras ut som trygghetsbostäder.

Personal från Vätterhem och Jönköpings kommun fanns på plats för att ge information om gemensamhetslokaler, uthyrning av bostäder och ombyggnation. En enhetschef från Jönköpings kommun var med och berättade om den pågående rekryteringen av trygghetsvärd till boendet.

Hyresgästerna ställde många frågor och hade ett härligt engagemang. Flera anmälde sig till de arbetsgrupper som ska arbeta med uthyrning av gemensamhetslokaler, ombyggnation av innergård med mera. Är du hyresgäst i kvarteret Fabriken och vill vara med i någon av arbetsgrupperna anmäl dig till dialog@vatterhem.se. Vätterhem kommer löpande att informera hyresgästerna i ett månadsbrev.

Vill du veta mer om Vätterhems trygghetsboenden eller uthyrningen av dessa läs mer här.