• Vätterhem

Ebba Ramsay - kvinnan bakom Strandängen

Områdesnytt | Centrum | 2018-08-30

Skall vi gissa att det var en vacker och ljum majkväll i början av 1860-talet? Carl Magnus Ramsay – som var inblandad i bygget av den nya järnvägen mellan Jönköping och Falköping – hade tipsat sin hustru Ebba om en ovanligt vacker plats invid Vätterns västra strand. De åkte dit tillsammans med fylld kaffekorg. Ebba blev hänförd. Vilken plats! Vilken vy!

En tanke tändes hos den mycket socialt engagerade och synnerligen drivande Ebba: här skulle ett hem för samhällets mest utsatta olycksbarn kunna skapas.
Nå, detaljerna, majkväll och kaffekorg till exempel, är mina påhitt. Annars var det så här det gick till när det som idag är den nya stadsdelen Strandängen föddes. För utan Ebba Ramsays järnvilja (hon lät sig inte stoppas av vare sig ekonomiska bekymmer eller byråkratiskt krångel) hade vårdområdet Vilhelmsro aldrig kommit till stånd. Och därmed heller inte Strandängen.

Tio år senare var Ebba, vars hem var i Göteborg (ursprungligen kom hon från Stockholm), tillbaka i Jönköping. Nu skulle planerna förverkligas och sommaren 1874 anlände de första sex barnen från Göteborgs fattighus till det lilla huset Minnet som än idag finns kvar. Det var hennes far, Wilhelm Karström, som köpt stället två år tidigare. Därav namnet Vilhelmsro.
Barnen var alla svårt märkta av sjukdom och umbäranden, många kunde inte gå själva och flera saknade talförmåga. Ebba Ramsay skrev i sin dagbok: ”Mot all förmodan frisknade gossarna märkbart, vi begagnade inga läkemedel annat än i speciella fall; kärlek, sol, ljus, vatten och luft jämte ändamålsenlig näring och fiskolja har varit våra huvudsakliga hjälpare. Och Guds välsignelser förstås.”

Verksamheten utvecklades. Inte minst tack vare Ebbas kontaktnät bland  rika och mäktiga i både Sverige och Storbritannien. Till och med kungafamiljen fanns med på ett hörn. Vilhelmsro blev ett självförsörjande samhälle i samhället med bland annat jordbruk. Yrkesgrupperna på området var många. Skola och kyrka fanns på området, också de byggnaderna är kvar.
Från 1889 kom epileptiker från hela Sverige att vårdas  här. Staten tog över verksamheten 1939 under namnet Statens anstalt för fallandesjuka och 1967 var det dags för Landstinget att bli huvudman för Norra klinikerna som det kom att heta.

Men efter hand minskades antalet vårdplatser och 1990 såldes marken till Jönköpings kommun som i sin tur lät Vätterhem köpa större delen av området. Helt nya verksamheter flyttade in, bland annat startade TV4 sin verksamhet i Jönköping här.

Drygt 20 år senare var det dags att sätta spaden i jorden, 2013 satte Vätterhem igång bygget av Ormhuset som blev det första av många. Runt 1 200 lägenheter kommer det att bli på Strandängen när allt är klart. 

Ebba Ramsay vilar själv på Strandängen, på den lilla kyrkogården invid Ceciliakapellet. Hon gick ur tiden 1922, närmare 100 år gammal. Vid kyrkan vilar också många av de som vistades på Vilhemsro som patienter – eller »skyddslingar« som Ebba såg dem.

Under flera år fanns ett litet museum på Strandängen om Ebba Ramsay och hennes verksamhet som inte bara rörde Vilhelmsro, hon var engagerad i projekt på andra håll i landet också. Viktoriahuset inne i Jönköping, vid Sofiakyrkan, är för övrigt hennes skapelse också. Museet skapades av Leo Quennerstedt- Kempe som själv vårdats på Vilhelmsro. Det stängdes efter hans död.

Men för att minnas den märkvärdiga Ebba och hennes många gärningar har konstnären Maria Miesenberger gjort ett antal skulpturer på Strandängen. En byst av Ebba Ramsay med alla patienternas förnamn kommer det också att bli. Samt ett antal skyltar vid de olika husen som berättar mer om Ebba Ramsay och områdets historia. 

Erik Lindfelt - Vätterhem

Skrivet av: Erik Lindfelt

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading