Vill du översätta webbsidan?

Dina åsikter gör oss bättre!

hyresgästenkät student

Stort tack till alla studenter som besvarat hyresgästenkäten! Årets undersökning skickades till samtliga studenter och hela 50,6 procent svarade jämfört med 46,8 procent föregående år när hälften av studenterna tillfrågades.

Utdelningen av enkäten sammanföll i år med branden på studentområdet, som inträffade några veckor efter att studenterna hade flyttat in. Vi tror att branden påverkade svaren till viss del, detta syns tydligast i frågorna som kretsar kring Vätterhem som hyresvärd och bostadsområdet. För att öka tryggheten har vi påbörjat en översyn av samtliga brandvarnare i studentbostäderna och ska även se över möjligheten till ett nytt brandlarmsystem.

Även att serviceindex är 79,8 procent så ser vi det som en utmaning att vi försämrar oss från 83,9 föregående år. Serviceindex är en sammanvägning av frågor kategoriserade under rubrikerna »ta kunden på allvar«, »trygghet«, »rent och snyggt« och »hjälp när det behövs«. Studenterna är mindre nöjda med kontorens öppettider, tillgängligheten på telefon och mejl samt bemötande vid felanmälan. Även tryggheten i källare och ute på området kvällar och nattetid upplevs sämre. Vi kommer därför fortsätta vårt pågående arbete med trygghetsskapande åtgärder framöver.

Ytterligare ett förbättringsområde är information om produkter och tjänster som finns att låna av Råslätts studentförening (RSF). Bland resultaten fanns önskemål om produkter som redan finns. Här måste informationen till hyresgäster ses över och förtydligas.

Däremot upplever studenterna att Vätterhem har blivit bättre på att informera om vad som ska hända i fastigheten. Ett område som vi arbetat mycket med i samband med den pågående fasadrenoveringen på området. Även hemsidan och städningen i trapphusen är fler nöjdare med. Nu påbörjas arbetet med att revidera handlingsplaner och planera åtgärder för att stärka oss ytterligare till nästa års mätning.