Vill du översätta webbsidan?

Din Rätt! Gratis juridisk rådgivning

Nu drar Vätterhem tillsammans med Dona Hariri igång konceptet Din Rätt! Satsningen består av två inriktningar; Juridisk rådgivning samt Pizza och demokrati för unga. Allt är helt gratis för Vätterhems hyresgäster.

Vad är syftet?
Det huvudsakliga syftet med Din Rätt! är att stärka hyresgästernas rättigheter med hjälp av Donas kompetens. Genom att öka kunskapen kring de rättigheter och skyldigheter som råder skapar vi tryggare stadsdelar och ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Lång och bred erfarenhet
Dona Hariri är jurist och har förutom att ge ut boken Fatta lagen även deltagit i Nyhetsmorgons Koll på lagen samt arbetat med juridisk rådgivning i Husby, Stockholm under åtta års tid. Nu är det dags för Vätterhem att investera i de boende för att skapa tryggare och mer inkluderande stadsdelar.

Olika typ av rådgivning
Juridisk rådgivningen till hyresgäster
Två gånger per månad för respektive stadsdel Österängen, Öxnehaga och Råslätt kommer Vätterhem erbjuda två timmars gratis rådgivning till hyresgästerna. Ingen förbokning krävs utan det är bara för de intresserade att komma förbi på ett helt förutsättningslöst möte som beräknas ta ca 15 minuter per person. Rådgivning erbjuds på svenska och arabiska och Dona kommer att hålla till på biblioteken i de olika stadsdelarna.

Pizza och demokrati för unga
Vi kommer att anordna ett antal inspirationsföreläsningar för unga mellan 15–25 år. Initialt på fritidsgårdarna i Österängen och Råslätt men även ungdomar från Öxnehaga är välkomna att delta. Förutom att diskutera demokrati och rättigheter bjuder vi på pizza och bra talare. Eventuellt mynnar detta även ut i en pod under nästa år. Datum och tider kommer senare.