• Vätterhem

Brandsuperhjältar ska förebygga bränder

Områdesnytt | Råslätt | 2018-10-10

Den senaste tiden har flera bränder i lägenheter inträffat på Råslätt. För att minska risken att det inträffar igen ska barnen på området bli så kallade Brandsuperhjältar.

Det hela är ett samarbete mellan Vätterhem, Länsförsäkringar Jönköping och Räddningstjänsten. Länsförsäkringar har tillfälligt anställt två 17-åriga tjejer som brandambassadörer. Tjejerna talar både svenska och arabiska och de ska lära barn om brandsäkerhet och hur man släcker en brand. När barnen har lärt sig detta blir de så kallade Brandsuperhjältar. Under torsdagarna nu i oktober finns  Brandambassadörerna på plats vid Hyresgästföreningens lokaler. Det har också tagits fram ett nytt informationsmaterial om brand på svenska, arabiska och somaliska och även lättförståeliga serieillustrationer.

Trygghetsmånad med flera aktiviteter

Förutom projektet med brandsuperhjältarna pågår det under oktober en rad andra aktiviteter kopplade till säkerhet och trygghet på Råslätt. Vätterhem arrangerar bland annat flera olika trygghetsvandringar. Under de här vandringarna kommer hyresgästerna att promenera i området tillsammans med representanter för Vätterhem för att berätta vad som kan göras för att området ska upplevas tryggare och säkrare.

–Det är våra hyresgäster som bäst kan tala om för oss om det är något som behöver åtgärdas eller bli bättre, exempelvis om det behövs kompletteras med belysning eller om det finns någon otrygg plats som vi kan förbättra. Jag hoppas att boende ska känna sig inkluderade i vårt arbete med att arbeta med trygghetsfrågor, säger Annika Wikström, förvaltningschef på Råslätt.

Den 20 oktober kommer även särskilda aktiviteter att arrangeras på torget på Råslätt. Exempelvis kommer Räddningstjänsten att vara där för att visa upp en av sina brandbilar.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading