• Vätterhem

Bovärdsutbildning på Torsvik

Hållbarhetsutbildning med studiebesök

Hållbarhet Miljö | 2017-02-08

Under tisdagen var hälften av Vätterhems bovärdar på utbildning för att lära sig mer om hållbarhet, uppdelat i kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Samtliga Vätterhems bovärdar går en diplomeringsutbildning med 8 olika kurser med syfte att alla bovärdar ska ha möjlighet att utföra ett arbete av hög kvalitet och med god servicenivå.

Utbildningen startade med en rundvandring på Jönköping Energis stora anläggning på Torsvik. Bovärdarna fick se var restavfallet och matavfallet från våra miljöhus tar vägen och varför insamlingen det faktiskt bidrar till ett hållbart system för energiförsörjning i Jönköping. Där fick de bland annat veta att värmepannan slukar hela 20 ton restavfall varje timme under vinterhalvåret, värmen som genereras från detta kommer sedan tillbaka till Vätterhems hyresgäster i form av fjärrvärme.

Samtliga Vätterhems bovärdar går en diplomeringsutbildning med 8 olika kurser med syfte att alla bovärdar ska ha möjlighet att utföra ett arbete av hög kvalitet och med god servicenivå

Efter rundturen fick bovärdarna lära sig om kvalitetsarbetet på företaget, hur de ska arbeta för att skapa en god arbetsmiljö och hur vi hela tiden ska ta ansvar för miljön i det arbetet vi utför. 

Rickard Thil - Vätterhem

Skrivet av: Rickard Thil

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading