• Vätterhem
« Tillbaka till boendeområde

BoendeKRAFT - kort summering

Hållbarhet Integration | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | 2022-09-18


Tack Hyresgäster

Särskilt tack till er hyresgäster som tagit er tid och visat stort engagemang. Vi märker att frågor om stadsdelen berör och är tacksamma för alla synpunkter vi fått. Ingen del av vårt arbete hade varit möjlig utan er.

Mer information till berörda är under framtagning och presenteras senare i höst. Men redan nu kan du läsa en kort summering av resultat, framgångsfaktorer och hur vi ska arbeta vidare.

 

Kort summering BoendeKRAFT 2022