• Vätterhem

Biodling på Öxnehaga

Studiecirkel för integration och biologisk mångfald

Miljö Hållbarhet | Öxnehaga | 2018-05-31

I samarbete med Biosfärföreningen Östra Vätterbranten hålls nu en studiecirkel i biodling på Öxnehaga. Det är asylsökande som får möjlighet att lära sig om biodling och samtidigt fördjupade kunskaper i svenska språket och större chans till arbete i framtiden.

Kursen inleddes med teori i skolsalen där deltagarna fick lära sig mer om teorin bakom biodling. Ledarna på kursen är erfarna biodlare som kan föra över sina kunskaper till deltagarna. 

Men nu är det dags för praktisk biskötsel som gäller. Kuporna står på Kalvhagsgatan och deltagarna har ett rullande schema och turas om att ta hand om bina och till slut skörda honungen.

Efter avslutad kurs kan det finnas chans att jobba som biodlare, det är idag brist på biodlare i Sverige vilket gör att Sverige importerar ungefär hälften av all honung vi äter på ett år. 

Bin absolut nödvändiga för matproduktion

Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är helt beroende av bin och andra pollinerande insekter. Det är just pollineringen som är nyckeln, och detta gör de helt gratis samtidigt som de producerar honung, typiska exempel på vad som brukar kallas ekosystemtjänster.

Tyvärr visar flera studier på att de här livsviktiga insekterna minskat kraftigt i antal de senaste åren. Genom att odla bin i stadsmiljö får vi en grönare, mer levande stad. Och du har större chans att få stora skördar på dina jordgubbar eller tomater.

Är du också intresserad av att testa på biodling?

Kontakta oss på dialog@vatterhem.se och skriv namn och adress så hjälper vi dig vidare.